Năm 2019, Đắk Nông trồng hơn 1.200 ha rừng, đạt vượt kế hoạch

Cập nhật ngày: 23/10/2019 | 09:17 GMT+7

Đến giữa tháng 10, tỉnh Đắk Nông đã hoàn thành công tác trồng rừng năm 2019 với tổng diện tích rừng trồng mới 1.247 ha, đạt 124,7% kế hoạch.

Ông Lê Quang Dần, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT cho biết: Trong tổng số diện tích rừng trồng mới thì trồng rừng tập trung đạt 1.094,6 ha; trồng rừng thay thế 152,7 ha và trồng cây phân tán 35 ha. So với những năm trước, đây là năm có kết quả trồng rừng đạt vượt chỉ tiêu kế hoạch được giao.

Diện tích rừng trồng mới tập trung nhiều ở huyện Đắk Glong 744,9 ha và huyện Krông Nô 213,7 ha. Ngoài ra, các ban quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng, vườn quốc gia; các công ty nông-lâm nghiệp và người dân cũng trồng mới được 289,4 ha rừng.

Hồng Thoan

2,602
Viết bình luận mới