Phấn đấu đạt mức cao nhất mục tiêu, kế hoạch trồng rừng năm 2018

Cập nhật ngày: 04/09/2018 | 10:36 GMT+7

Theo đánh giá của UBND tỉnh Đắk Nông, mặc dù đã qua tháng 7, một trong những tháng cao điểm thực hiện công tác trồng rừng nhưng đến nay, tiến độ trồng rừng năm 2018 tại các đơn vị, địa phương vẫn còn khá chậm.

Theo thống kê của Chi cục Kiểm lâm tỉnh (Sở Nông nghiệp và PTNT), đến cuối tháng 8/2018 trên địa bàn toàn tỉnh đã trồng được hơn 1.222 ha rừng, đạt 55,9% kế hoạch tỉnh giao. Hiện nay, các đơn vị chủ rừng tiếp tục triển khai trồng rừng, xử lý thực bì, triển khai đào hố để tổ chức trồng diện tích được giao.

Hạt Kiểm lâm huyện Đắk Song chuẩn bị cây giống thực hiện kế hoạch trồng rừng năm 2018

Năm 2018, UBND tỉnh xây dựng kế hoạch giao cho 23 đơn vị triển khai trồng hơn 2.184 ha rừng, trong đó trồng rừng tập trung 1.718 ha, trồng rừng thay thế hơn 466 ha. Để tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị trồng rừng, UBND tỉnh đã phân bổ gần 36,5 tỷ đồng vốn trồng rừng thay thế từ Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng cho các đơn vị nhận trồng rừng.

Đối với nguồn vốn hỗ trợ trồng rừng theo Quyết định 38/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh bố trí 4 tỷ đồng từ vốn ngân sách Trung ương, đáp ứng khoảng 50% nhu cầu kinh phí trồng rừng cho các đơn vị, cá nhân đăng ký trồng rừng. Số còn lại, nếu ngân sách Trung ương chưa bố trí đủ, kịp thời thì tỉnh sẽ đề xuất các địa phương cân đối ngân sách để kịp thời phân bổ cho các hộ gia đình, chủ rừng triển khai trồng rừng kịp thời vụ.

Cùng với chủ động bố trí kinh phí, các đơn vị sản xuất giống trên địa bàn tỉnh cũng đã chuẩn bị 2.223.500 cây giống để cung cấp cho các đơn vị, cá nhân trồng rừng trong năm nay, đáp ứng được khoảng 74% nhu cầu cây giống theo kế hoạch. Do khả năng cung ứng giống trên địa bàn tỉnh chưa đáp ứng đủ nhu cầu nên trong quá trình thẩm định hồ sơ thiết kế trồng rừng, Sở Nông nghiệp và PTNT đã hướng dẫn các đơn vị chủ rừng chủ động liên hệ các cơ sở sản xuất, kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp trên địa bàn các tỉnh lân cận như: Đắk Lắk, Lâm Đồng, Bình Phước… để mua  giống. Việc kiểm soát nguồn gốc giống được lồng ghép trong công tác kiểm tra, nghiệm thu kết quả trồng rừng hằng năm.

Ngoài diện tích rừng đã trồng và đang chuẩn bị hiện trường, trong số diện tích chưa triển khai trồng rừng theo kế hoạch thì có khá nhiều diện tích, các đơn vị chủ rừng đã báo cáo là khó có khả năng thực hiện được. Cụ thể là hiện đã có khoảng hơn 205 ha diện tích giao trồng rừng theo kế hoạch nhưng các đơn vị chủ rừng báo cáo không thực hiện được.

Bên cạnh những diện tích đã thống kê, báo cáo là khó hoàn thành thì một số đơn vị được giao trồng rừng với diện tích lớn hiện nay tiến độ thực hiện cũng khá chậm. Đơn cử như năm 2018,  Công ty Cổ phần Tập đoàn Tân Mai được giao trồng hơn 438 ha diện tích rừng tập trung. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, đơn vị này mới trồng được 35 ha. Công ty Cổ phần Nông nghiệp, Sản xuất, Thương mại Dịch vụ Hào Quang được giao trồng 200 ha rừng tập trung nhưng đến nay mới trồng được 90 ha. Ban quản lý rừng phòng hộ Gia Nghĩa được giao trồng gần 300 ha rừng thay thế, đến thời điểm hiện tại, đơn vị mới trồng được 25 ha...

 

Trong số 205 ha rừng không có khả năng trồng theo kế hoạch thuộc các đơn vị như: Ban quản lý rừng phòng hộ Đắk R’măng 25,7 ha; Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đức Hòa 10 ha; Công ty TNHH Bảo Lâm 70 ha; Công ty TNHH Biển Xanh 100 ha. Theo các chủ rừng, số diện tích không trồng được rừng chủ yếu do đất dự kiến đưa vào trồng rừng đang bị người dân lấn chiếm, chưa xử lý được hoặc nguồn vốn tự chủ không bảo đảm thực hiện kế hoạch trồng rừng năm 2018.

 

Những khó khăn, vướng mắc dẫn đến tiến độ trồng rừng chậm được các đơn vị chủ rừng báo cáo phần lớn là do nhiều diện tích đất thiết kế trồng rừng đang bị lấn chiếm, tranh chấp, người dân đang canh tác các loại cây ngắn ngày, cây lâu năm. Các đơn vị trồng rừng không đủ “đất sạch” để thực hiện việc trồng rừng. Nhiều diện tích đất thuộc các công ty lâm nghiệp đã giải thể bàn giao về địa phương quản lý còn vướng mắc về điều kiện, tiêu chí nên chưa thể triển khai tiến hành trồng rừng. Nhiều diện tích đất các hộ dân đăng ký trồng rừng không đáp ứng đủ các tiêu chí trồng rừng theo Quyết định 38/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Trước những khó khăn trên, Chi cục Kiểm lâm tỉnh đang tập trung đôn đốc người dân các địa phương, các chủ rừng đẩy nhanh tiến độ trồng rừng trong điều kiện có thể. Đối với những diện tích rừng đã trồng xong, các đơn vị chủ động chăm sóc để cây sinh trưởng, phát triển tốt. Đơn vị cũng phối hợp với các địa phương, các cấp, ngành liên quan tập trung triển khai các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về quỹ đất bị lấn chiếm, tranh chấp, hỗ trợ các chủ rừng, phối hợp với người dân tham gia trồng rừng, phấn đấu hoàn thành cao nhất kế hoạch được giao.

Bài, ảnh: Đức Hùng

2,764
Viết bình luận mới