HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ
quà tặng doanh nghiệp

Tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Cập nhật ngày: 29/04/2016 | 14:24 GMT+7

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 132/KH-UBND tổ chức thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 30/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.

Cụ thể, Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với các sở, ngành có liên quan, UBND các xã, phường, thị trấn, các đơn vị chủ rừng triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy và UBND tỉnh về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng; Xây dựng và tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Phương án huy động lực lượng chữa cháy rừng theo phương châm 4 tại chỗ ở cả 3 cấp; Tổ chức và triển khai thực hiện công tác cảnh báo, dự báo nguy cơ cháy rừng; Thông tin cấp dự báo, cảnh báo nguy cơ cháy rừng phục vụ cho việc phòng cháy, chữa cháy rừng hiệu quả; Tổ chức và thực hiện có hiệu quả quy chế phối hợp các lực lượng trong công tác bảo vệ rừng và phòng chống cháy rừng; Đào tạo huấn luyện nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng cho các đơn vị chủ rừng, UBND các xã, phường, thị trấn; Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn các đơn vị chủ rừng, chính quyền địa phương thực hiện nghiêm túc, đầy đủ trách nhiệm về công tác phòng cháy, chữa cháy rừng; Thường xuyên theo dõi về tình hình thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy rừng, kịp thời tham mưu, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện chủ trương và các giải pháp phòng cháy, chữa cháy rừng hiệu quả tại địa phương…

UBND các huyện, thị xã, đơn vị chủ rừng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng đến mọi tầng lớp nhân dân; Tăng cường quản lý, bố trí lực lượng canh phòng, kiểm soát chặt chẽ người vào những khu vực rừng có nguy cơ cháy cao…

Hoài An

1,273
Viết bình luận mới
Thăm dò ý kiến

Một thời gian dài, tình trạng sạt lở do khai thác cát dọc sông Krông Nô, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông đã ảnh hưởng lớn đến đời sống sản xuất người dân. Trong khi đó, việc xử lý, khắc phục còn chưa triệt để. Theo bạn đâu là nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên?