HOTLINE: 0834 244 333   |   THÔNG TIN TÒA SOẠN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ
quà tặng doanh nghiệp

Tăng cường công tác tuyên truyền quản lý, bảo vệ rừng

Cập nhật ngày: 25/10/2017 | 09:37 GMT+7

Thực hiện Kết luận Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ 5, khóa XI về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TU, ngày 6/5/2013 (Kết luận số 110-KL/TU) của Tỉnh ủy về ngăn chặn phá rừng, phát triển rừng bền vững giai đoạn 2016-2020, ngày 19/10/2017, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Công văn 766-CV/BTGTU về việc “tăng cường tuyên truyền công tác quản lý, bảo vệ rừng”.

Theo đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị ban tuyên giáo các huyện, thị ủy, đảng ủy trực thuộc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh; các cơ quan báo chí địa phương, cơ quan báo chí trung ương trên địa bàn tỉnh có kế hoạch, biện pháp phù hợp nhằm tăng cường tuyên truyền về công tác quản lý, bảo vệ rừng.

Cụ thể, các đơn vị cần tuyên truyền quan điểm chỉ đạo của Tỉnh ủy về công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trong giai đoạn 2016-2020. Đây là nhiệm vụ quan trọng và cấp bách, là trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể và toàn dân. Đặc biệt, các đơn vị cần tuyên truyền sâu rộng, kịp thời kết quả triển khai thực hiện 12 nhóm nhiệm vụ, giải pháp được xác định trong Kết luận số 110-KL/TU. Cần thông tin thường xuyên, liên tục các nội dung như: Hoạt động chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp; các chương trình kế hoạch, đề án cụ thể về công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng bền vững và công tác quản lý, sử dụng đất đai gắn với quản lý dân cư giai đoạn 2016-2020. Thông tin kịp thời kết quả xử lý sai phạm trong công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng của các cá nhân, tổ chức cũng như các vụ phá rừng nổi cộm, nghiêm trọng với diện tích lớn trong thời gian qua. Bên cạnh đó, các cơ quan tuyên truyền cũng cần biểu dương, tôn vinh cá nhân, tập thể có công tố giác tội phạm phá rừng, lấn chiếm đất rừng, có hành động, việc làm tích cực trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, ngăn chặn phá rừng, quản lý tài nguyên khoáng sản…

Đức Diệu

749
Viết bình luận mới
Thăm dò ý kiến

Một thời gian dài, tình trạng sạt lở do khai thác cát dọc sông Krông Nô, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông đã ảnh hưởng lớn đến đời sống sản xuất người dân. Trong khi đó, việc xử lý, khắc phục còn chưa triệt để. Theo bạn đâu là nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên?