Tăng cường phòng chống cháy rừng trong các tháng cao điểm từ tháng 3 đến tháng 5/2017

Cập nhật ngày: 23/02/2017 | 09:00 GMT+7

Ngày 22/2, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) đã ban hành Công điện 1566/CĐ-BNN-TCLN về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng.

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng thủy văn Trung ương và của Cục Kiểm lâm, mùa khô năm 2017 tình hình thời tiết sẽ có nhiều diễn biến phức tạp, nhiệt độ có xu hướng ấm dần. Trong những tháng đầu năm 2017, nền nhiệt độ tiếp tục có xu hướng cao hơn so với trung bình nhiều năm. Dự báo tổng lượng mưa sẽ giảm và thiếu hụt từ 10-20% so với trung bình nhiều năm.

Cảnh báo nguy cơ cao cháy rừng trong cá tháng từ 3 đến tháng 5/2017

Trên tinh thần đó, Công điện nêu rõ, trong thời gian tới, tình trạng khô hạn sẽ diễn ra ở nhiều địa phương, nguy cơ cháy rừng cao, đặc biệt tại các khu vực Tây Bắc, miền Trung, Nam bộ, Tây Nguyên. Số liệu cháy rừng quan sát qua nhiều năm cho thấy, thiệt hại về cháy rừng từ tháng 3 đến tháng 5 thường cao nhất trong năm.

Để chủ động triển khai các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng, giảm thiểu thiệt hại do cháy rừng gây ra, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT đề nghị các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo, tổ chức triển khai ngay các biện pháp:

Một là, chủ động thực hiện các quy định của Nhà nước về bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng; tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 10/CTT-TTg ngày 30/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng; Công văn số 10100/BNN-TCLN ngày 29/11/2016 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn về việc triển khai công tác phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2016 – 2017.

Hai là, các lực lượng liên ngành (Kiểm lâm, Công an, Quân đội) thực hiện quy chế phối hợp trong công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng, các ngành liên quan thuộc tỉnh có các phương án bảo đảm lực lượng, vật tư, trang thiết bị và hậu cần theo phương châm bốn tại chỗ, thường trực tại địa phương để sẵn sàng phối hợp các lực lượng ứng phó trong trường hợp xảy ra cháy rừng, các đơn vị trực thuộc tăng cường phối hợp chặt chẽ với lực lượng Kiểm lâm, chính quyền các cấp tổ chức lực lượng, phương tiện, trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy rừng đảm bảo kịp thời xử lý các tình huống cháy rừng xảy ra.

Ba là, tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong cộng đồng dân cư về công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng; Tăng cường lực lượng, phương tiện ứng trực tại các địa bàn trọng điểm về cháy rừng.

Bốn là, kiện toàn và ban hành quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo về Kế hoạch Bảo vệ và phát triển rừng các cấp, nhằm tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và đôn đốc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng tại các địa phương. Coi công tác Phòng cháy chữa cháy rừng là nhiệm vụ trọng tâm của Ban chỉ đạo các cấp.

Năm là, tăng cường quản lý các hoạt động canh tác nương rẫy theo quy hoạch, hướng dẫn và quản lý chặt chẽ việc đốt nương làm rẫy, quy định cụ thể khu vực nghiêm cấm đốt nương làm rẫy và những hành vi dùng lửa khác trong thời kỳ khô hạn.

Sáu là, tiến hành kiểm tra, rà soát phương án và các biện pháp triển khai thực hiện phương án phòng cháy, chữa cháy rừng ở cơ sở theo phương châm 4 tại chỗ; tổ chức thường trực 24/24 giờ trong ngày; bố trí lực lượng canh phòng ở những khu vực trọng điểm; không để phát sinh nguồn lửa; phát hiện sớm điểm cháy và chỉ đạo quyết liệt huy động các lực lượng tại chỗ xử lý kịp thời.

Bảy là, theo dõi thông tin cảnh báo cháy rừng trên hệ thống thông tin cảnh báo cháy sớm của Cục Kiểm lâm tại địa chỉ Website: kiemlam.org.vn để kiểm tra, phát hiện sớm điểm cháy rừng. Báo cáo ngay khi phát sinh cháy rừng về Văn phòng Ban chỉ đạo Nhà nước về Kế hoạch Bảo vệ và phát triển rừng - Cục Kiểm lâm theo số điện thoại: 098 666 8 333 để phối hợp chỉ đạo và huy động lực lượng chữa cháy rừng trong trường hợp cần thiết.

Nguồn dangcongsan.vn

3,910
Viết bình luận mới