Thu hồi dự án của Công ty TNHH Hoàng Ba

Cập nhật ngày: 02/11/2021 | 08:42 GMT+7

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trọng Yên vừa ký quyết định thu hồi hơn 1.000 ha đất tại tiểu khu 1522, xã Quảng Trực (Tuy Đức) của Công ty TNHH Hoàng Ba.

Trong quá trình thực hiện dự án đầu tư sản xuất nông lâm nghiệp, Công ty quản lý, bảo vệ rừng không hiệu quả để mất trắng hàng trăm ha rừng tự nhiên. Toàn bộ diện tích thu hồi, UBND tỉnh giao Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Nam Tây Nguyên quản lý, bảo vệ.

Hiện trạng thu hồi gồm 282 ha đất có rừng, 762 ha đất không có rừng. Công ty TNHH MTV Nam Tây Nguyên có trách nhiệm quản lý đúng ranh giới, đúng diện tích, xây dựng phương án quản lý, sử dụng đất và phát triển rừng.

Hưng Nguyên

2,666
Viết bình luận mới