Thu hồi hơn 2.665 m2 đất của Công ty TNHH MTV Gia Nghĩa

Cập nhật ngày: 03/12/2018 | 10:36 GMT+7

UBND tỉnh vừa ban hành quyết định thu hồi hơn 2.665 m2 đất của Công ty TNHH MTV Gia Nghĩa giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh quản lý tại xã Đắk Ha (Đắk Glong).

Hiện trạng sử dụng đất là trụ sở Xí nghiệp Lâm nghiệp Đắk Ha (cũ). Lý do thu hồi là để xử lý các tồn tại vướng mắc trong công tác giải thể đối với Công ty TNHH MTV Gia Nghĩa.  UBND tỉnh giao Hội đồng giải thể Công ty TNHH MTV Gia Nghĩa chịu trách nhiệm về việc xác định ranh giới, mốc giới của thửa đất thu hồi trên thực địa; Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh có trách nhiệm quản lý theo đúng diện tích, đúng ranh giới khu đất được giao và chấp hành nghiêm chỉnh phát luật về đất đai.

Bình Minh

2,258
Viết bình luận mới