Thực hiện thí điểm chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng qua hệ thống ngân hàng

Cập nhật ngày: 15/10/2018 | 09:31 GMT+7

Năm 2018, các chủ rừng tham gia cung ứng dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) và các hộ gia đình, cá nhân nhận khoán quản lý bảo vệ rừng tại các đơn vị chủ rừng trên địa bàn huyện Tuy Đức bắt đầu nhận tiền dịch vụ môi trường rừng qua tài khoản ngân hàng thay vì nhận tiền mặt như trước đây.

Người dân mở tài khoản tại Hội nghị tuyên truyền chi trả DVMTR qua ngân hàng

Huyện biên giới Tuy Đức nằm phía Tây Nam của tỉnh Đắk Nông có tổng diện tích rừng tự nhiên 55.708 ha. Đây là huyện có đa dạng các đối tượng chủ rừng tham gia cung ứng DVMTR như: Chủ rừng là tổ chức nhà nước, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn bon, hộ nhận khoán quản lý bảo vệ rừng và các đơn vị được nhà nước giao đất, giao rừng để quản lý.

Đại đa số người dân, tổ chức nhận khoán rừng ở cách xa trung tâm, đi lại khó khăn nên việc nhận và chi trả tiền DVMTR mất nhiều công sức cho người nhận cũng như người chi trả. Chính vì thế, từ năm 2018, Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng chọn huyện Tuy Đức là nơi thí điểm chi trả tiền DVMTR qua hệ thống ngân hàng.

Với đặc thù đối tượng chủ rừng đa dạng, người tham gia công tác nhận khoán rừng đa số là hộ đồng bào dân tộc thiểu số, cộng đồng dân cư thôn bon nên Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng đã hỗ trợ mở tài khoản cho cộng đồng dân cư thôn bon, hộ nhận khoán, tổ chức nhận khoán tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Đắk Nông.

Theo kế hoạch thực hiện thí điểm việc chi trả DVMTR qua ngân hàng, các đối tượng chủ rừng trên địa bàn huyện Tuy Đức gồm: 6 chủ rừng là tổ chức nhà nước, 8 chủ rừng là công ty được nhà nước cho thuê rừng để thực hiện các dự án đầu tư sản xuất nông lâm nghiệp, 5 đối tượng không phải là chủ rừng được nhà nước giao trách nhiệm quản lý rừng quản lý bảo vệ rừng (UBND các xã), 5 cộng đồng dân cư thôn (bon), 1 nhóm hộ gia đình, 312 hộ gia đình và 1 tổ chức nhận khoán bảo vệ rừng tại các đơn vị chủ rừng có tổ chức giao khoán.

 

Trên cơ sở rà soát, cập nhật số liệu, diện tích, thống kê danh sách, thu thập thông tin liên quan, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng đã tiến hành thí điểm chi trả tạm ứng tiền DVMTR năm 2018 cho các đối tượng chủ rừng trên địa bàn huyện Tuy Đức với số tiền hơn 4,6 tỷ đồng. Trong đó: Chủ rừng là tổ chức nhà nước hơn 3,5 tỷ đồng, chủ rừng là tổ chức được nhà nước cho thuê rừng để thực hiện các dự án đầu tư sản xuất nông lâm nghiệp hơn 143 triệu đồng, cộng đồng dân cư thôn bon hơn 128 triệu đồng, hộ nhận khoán quản lý bảo vệ rừng hơn 781 triệu đồng.

 

Việc chi trả tiền DVMTR qua tài khoản ngân hàng bước đầu đã nhận được sự ủng hộ và đồng tình của các tổ chức, cá nhân nhận giao khoán trên địa bàn tỉnh vì những thuận lợi mà nó mang lại. Theo ông Lê Văn Quang, Giám đốc Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng, việc thực hiện chi trả tiền DVMTR qua tài khoản ngân hàng mang lại sự minh bạch, công khai và rõ ràng. Tiền DVMTR được chuyển thẳng vào tài khoản của các đối tượng được thụ hưởng mà không thông qua khâu trung gian nên chủ động trong việc quản lý và sử dụng tiền của mình.

Ngoài ra kinh phí thực hiện chi trả tiền DVMTR qua hệ thống tài khoản ngân hàng giúp giảm thiểu chi phí thực hiện quy trình đi chi trả như trước đây. Đây là cơ sở để Quỹ bảo vệ và phát triển rừng nhân rộng việc chi trả tiền DVMTR qua ngân hàng trên địa bàn toàn tỉnh trong thời gian tới.

Bài, ảnh: Đức Hùng

2,651
Viết bình luận mới