Tiến độ trồng rừng năm 2017 mới đạt hơn 40% kế hoạch

Cập nhật ngày: 08/08/2017 | 10:04 GMT+7

Theo UBND tỉnh Đắk Nông, tính đến hết tháng 7, toàn tỉnh mới triển khai trồng được 943 ha rừng, đạt 40,2% kế hoạch. Trong đó, trồng rừng sản xuất được 520 ha, rừng thay thế là 394 ha, rừng trồng phát sinh là 29 ha.

Nguyên nhân dẫn đến tỷ lệ trồng rừng đạt thấp là do các cấp chính quyền chưa giải quyết được vấn đề lấn chiếm đất lâm nghiệp để tạo quỹ đất trồng rừng. Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia trồng rừng chưa tốt.

Các chủ đầu tư được giao kế hoạch trồng rừng chưa chủ động, tích cực thực hiện nhiệm vụ trồng rừng. Một số đơn vị không có chuyên môn lâm nghiệp nên gặp nhiều khó khăn trong quá trình thực hiện. Ngoài ra, nhiều chính sách phát triển rừng chưa phù hợp với tình hình thực tế của địa phương dẫn đến việc triển khai trồng rừng còn gặp khó khăn.

Nguyễn Lương

2,293
Viết bình luận mới