Trên 5.500 lượt hộ dân tộc thiểu số được giao giữ rừng

Cập nhật ngày: 01/09/2021 | 10:50 GMT+7
ỨNG DỤNG ĐỌC BÁO TỰ ĐỘNG
Âm thanh
CHỌN GIỌNG ĐỌC

Theo Ban Dân tộc tỉnh Đắk Nông, hiện toàn tỉnh có 3 cộng đồng dân tộc thiểu số được cơ quan chức năng, địa phương giao đất, giao rừng để thực hiện việc quản lý, bảo vệ, phát triển rừng với tổng diện tích trên 580 ha.

Ngoài ra, toàn tỉnh có trên 5.500 lượt hộ gia đình dân tộc thiểu số sống gần rừng được giao khoán bảo vệ trên 105.200 ha rừng. Hàng năm các hộ đồng bào đều nhận được kinh phí về chi trả dịch vụ môi trường rừng lên đến hàng tỷ đồng để yên tâm bảo vệ rừng.

Phạm Khánh

2,054
Viết bình luận mới