Xây dựng bản đồ chi trả dịch vụ môi trường rừng

Cập nhật ngày: 15/10/2018 | 09:10 GMT+7

Tỉnh Đắk Nông có độ che phủ rừng đạt 39%, tương ứng với 254.955 ha đất có rừng, có nhiều sông suối lớn chảy qua như suối Đắk Nông, Đắk R’tíh, sông Đồng Nai, sông Sêrêpốk.

Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 25 thủy điện lớn, nhỏ đã và đang xây dựng với tổng công suất hơn 302MW, 11 nhà máy thủy điện được xây dựng trên địa bàn giáp ranh với các tỉnh với tổng công suất thiết kế lên tới 1.518,5 MW và 4 nhà máy thủy điện không đóng chân trên địa bàn tỉnh nhưng có sử dụng lưu vực của tỉnh Đắk Nông. Với những lợi thế về vị trí địa lý, sông, suối, tỉnh Đắk Nông có nhiều cơ hội được hưởng các giá trị chi trả DVMTR từ nhiều đơn vị ở dưới hạ nguồn của hệ thống sông Đồng Nai, sông Sêrêpốk, sông Bé.

Để có cơ sở chi trả tiền DVMTR cho các đối tượng tham gia cung ứng DVMTR, hàng năm, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh thành lập đoàn nghiệm thu số lượng, chất lượng rừng tham gia cung ứng DVMTR trên toàn tỉnh để xác định diện tích rừng được hưởng tiền DVMTR của các đơn vị chủ rừng.

Trên cơ sở kết quả nghiệm thu sẽ tiến hành tổng hợp số liệu, lưu trữ và chi trả tiền DVMTR cho các đối tượng quản lý, bảo vệ rừng theo lưu vực. Tuy nhiên, bản đồ các lưu vực Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng đang sử dụng hiện nay lại chưa được gắn với cơ sở dữ liệu kèm theo, đồng thời chưa tích hợp một cách đồng bộ các thông tin về hiện trạng tài nguyên rừng và chủ rừng.

Ngày 15/11/2017, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Thông tư số 22/2017/TT-BNNPTNT quy định xây dựng bản đồ chi trả dịch vụ môi trường rừng làm cơ sở xác định diện tích rừng được chi trả dịch vụ môi trường rừng. Việc xây dựng Bản đồ chi trả DVMTR trên địa bàn tỉnh sẽ thay thế hoàn toàn phương pháp tiếp cận công tác nghiệm thu diện tích rừng theo phương pháp truyền thống. Các chủ rừng là tổ chức trên cơ sở chồng xếp bản đồ kiểm kê rừng, bản đồ theo dõi diễn biến rừng năm 2017 với bản đồ dùng để xác định diện tích rừng trong lưu vực. Đồng thời, bản đồ cũng thiết lập hồ sơ quản lý rừng tham gia cung ứng dịch vụ môi trường rừng và xây dựng cơ sở dữ liệu đến từng lô rừng, gắn với chủ quản lý rừng trong chi trả DVMTR trên địa bàn toàn tỉnh.

Bản đồ chi trả tiền DVMTR được sử dụng trong quản lý, điều hành của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh phục vụ công tác chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng hàng năm. Việc Xây dựng bản đồ chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh được xem là nhiệm vụ cấp bách để tăng cường hiệu quả hoạt động của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Đắk Nông, bảo đảm việc chi trả đúng đối tượng, đúng diện tích, công khai, minh bạch.

Đến nay, các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT đang tiến hành hoàn thiện các bước xây dựng bản đồ chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Dự kiến bản đồ sẽ bắt đầu áp dụng bản đồ chi trả dịch vụ môi trường rừng vào năm 2019.

Hưng Nguyên

3,196
Viết bình luận mới