Xây dựng chòi canh lửa bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng tại Vườn quốc gia Tà Đùng

Cập nhật ngày: 03/12/2018 | 10:37 GMT+7

UBND tỉnh Đắk Nông vừa quyết định phê duyệt số kinh phí hơn 230 triệu đồng trích từ nguồn ngân sách nhà nước của Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững năm 2017 để xây dựng công trình chòi canh lửa bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng tại Vườn quốc gia Tà Đùng.

UBND tỉnh giao chủ đầu tư là Ban Quản lý Vườn quốc gia Tà Đùng tổ chức lựa chọn nhà thầu có năng lực, thi công công trình bảo đảm chất lượng; đồng thời phân khai nguồn vốn dự án bảo  đảm đúng theo quy định và không gây nợ đọng vốn đầu tư. Các ngành liên quan hướng dẫn, hỗ trợ về mặt thủ tục, tổ chức giám sát việc triển khai công trình bảo đảm theo quy định hiện hành.

Bình Minh

3,065
Viết bình luận mới