Giữ tốt, dùng bền vũ khí trang bị kỹ thuật

Cập nhật ngày: 06/07/2022 | 09:02 GMT+7

Với mục tiêu quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật “tốt, bền, tiết kiệm và an toàn”, chất lượng công tác kỹ thuật (CTKT) của lực lượng quân sự (LLQS) tỉnh đã từng bước đi vào chiều sâu, vững chắc, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đề cao trách nhiệm

Xác định tầm quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ, CTKT được Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị trong toàn lực lượng thực hiện toàn diện, bảo đảm chất lượng. Cấp ủy, chỉ huy các cấp trong LLQS tỉnh thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tốt công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ nâng cao nhận thức, nắm chắc những nội dung, chỉ tiêu cơ bản và vị trí, vai trò của CTKT trong tình hình mới. Việc triển khai CTKT được gắn chặt với các cuộc vận động và phong trào thi đua quyết thắng của LLQS tỉnh. Trong đó, điểm nhấn là Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”.

Cán bộ, chiến sĩ Đại đội tăng thiết giáp, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh vệ sinh, bảo dưỡng xe, vũ khí, khí tài

Nhờ vậy, đã góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi cán bộ, chiến sĩ, nhất là đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật các cấp. Từ đó, tạo động lực thi đua cho cán bộ, chiến sĩ LLQS tỉnh trong CTKT. Đại tá Lê Huy Hà, Phó Chỉ huy trưởng, Tham Mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cho biết: Quán triệt, thực hiện Nghị quyết số 382 của Đảng ủy Quân sự Trung ương, nay là Quân ủy Trung ương về lãnh đạo CTKT trong tình hình mới (Nghị quyết 382) và các chương trình, kế hoạch của cấp trên, cấp ủy, người chỉ huy các cấp đã tập trung quản lý điều hành CTKT đúng điều lệnh, điều lệ, quy định ngành, mệnh lệnh, chỉ tiêu nhiệm vụ. Vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chỉ huy các cấp được tăng cường. Hiệu quả thực hiện CTKT ngày càng đi vào nền nếp, chính quy.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 994 nghiên cứu sáng kiến cải tiến kỹ thuật, trang bị kỹ thuật phục vụ huấn luyện

Nâng cao chất lượng hiệu quả sử dụng

Thực hiện Nghị quyết 382, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai toàn diện các mặt công tác kỹ thuật. Trọng tâm là bảo đảm cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, diễn tập, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn. Các đơn vị chủ động tham mưu tạo nguồn ngân sách địa phương, từng bước mua sắm bổ sung trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật. Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã phối hợp với các sở, ban, ngành trong tỉnh tổ chức khảo sát, hoàn chỉnh quy hoạch thế trận, xây dựng căn cứ hậu cần kỹ thuật trong khu vực phòng thủ theo quyết tâm tác chiến phòng thủ.

Việc xây dựng chính quy ngành kỹ thuật đã đạt được những kết quả rất tốt. Hệ thống kho, trạm xây dựng, củng cố, nâng cấp, từ những nhà kho tạm cấp 4. Đến nay toàn bộ nhà kho quân khí các cấp được xây mới kiên cố theo đúng mẫu, có đầy đủ trang thiết bị phòng chống cháy nổ, hệ thống chống sét. Trạm sửa chữa tổng hợp cấp tỉnh từng bước được đầu tư nâng cấp phục vụ sửa chữa, huấn luyện chuyên ngành.

Nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, mô hình học cụ của lực lượng quân sự tỉnh được công nhận áp dụng vào quá trình thực hiện nhiệm vụ

Các cơ quan, đơn vị duy trì hệ số bảo đảm trang bị; bảo đảm kỹ thuật; bảo đảm đồng bộ đúng quy định; từng bước bảo đảm vũ khí trang bị, đồng bộ cho tiểu đoàn dự bị động viên tỉnh và các đại đội dự bị động viên 8 huyện, thành phố. 100% ban chỉ huy quân sự cấp xã có tủ súng phục vụ công tác quản lý, cất giữ vũ khí, trang bị, khí tài theo quy định.

Hàng năm, đơn vị phối hợp với cơ quan chuyên ngành cấp trên kiểm định xe ô tô quân sự, các trang thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, hóa nghiệm… góp phần bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, vũ khí trang bị. Quy trình tiếp nhận, cấp phát, thu hồi, bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, niêm cất vũ khí trang bị kỹ thuật được thực hiện chặt chẽ. Hệ số bảo đảm trang bị, kỹ thuật đối với vũ khí, xe máy tăng từ 0,2 đến 1,43 so với trước năm 2008.

Vũ khí trang thiết bị, khí tài luôn sẵn sàng phục vụ nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của lực lượng quân sự tỉnh

Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị LLQS tỉnh tích cực đẩy mạnh phong trào nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật, sáng kiến cải tiến kỹ thuật để cải tiến, nâng cấp, làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật được biên chế theo phương châm “thiết thực, khả thi, chất lượng, kịp thời, hiệu quả”. Từ năm 2008 đến nay, qua 6 hội thi sáng tạo kỹ thuật có 18 sáng kiến được công nhận cấp Bộ chỉ huy; 125 sáng kiến được công nhận cấp cơ sở. Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác đăng ký, thống kê, quản lý, điều hành các hoạt động CTKT tại đơn vị từng bước được triển khai.

Cũng theo Đại tá Lê Huy Hà thời gian tới, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục nghiên cứu đề ra các giải pháp để triển khai có chiều sâu Nghị quyết 382 của Quân ủy Trung ương về nâng cao chất lượng hiệu quả CTKT. Trọng tâm là tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo triển khai một cách toàn diện, tạo sự chuyển biến cơ bản và vững chắc, thực hiện tốt CTKT trong xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh. Việc bảo đảm kịp thời số lượng, chất lượng, đồng bộ vũ khí trang bị kỹ thuật đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cũng được tập trung nâng cao.

Bài, ảnh: Lam Giang

13,498
Viết bình luận mới