Phát huy truyền thống, xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện

Cập nhật ngày: 26/10/2020 | 10:28 GMT+7

Phát huy truyền thống "Anh hùng lực lượng vũ trang (LLVT) Nhân dân”, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh toàn diện, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc địa bàn biên giới phía Nam Tây Nguyên.

Từ Mặt trận Ba ranh giới

Cuối tháng 10/1945, các đoàn công tác của Trung ương và Khu ủy đã đến Đắk Lắk chỉ đạo công tác chuẩn bị kháng chiến, trọng tâm là công cuộc vũ trang toàn dân, xây dựng và tổ chức các đội tự vệ chiến đấu…

Đại tá Trương Xuân Lai, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh động viên thanh niên TP. Gia Nghĩa lên đường bảo vệ Tổ quốc. Ảnh: Phan Tân

Trên địa bàn Đắk Nông, vùng Ba ranh giới (Tuy Đức ngày nay) được tăng cường 1 tiểu đoàn tân binh và 1 đại đội Nam Tiến. Ban Chỉ huy Mặt trận Ba ranh giới được thành lập, là lực lượng vũ trang đầu tiên hoạt động trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Đây là bước ngoặt rất quan trọng có ý nghĩa lịch sử, khởi đầu cho quá trình chỉ đạo xây dựng LLVT rộng khắp từ tỉnh xuống đến huyện, xã trên toàn địa bàn tỉnh để tiến hành cuộc chiến tranh nhân dân, bảo vệ chính quyền cách mạng non trẻ và bước vào cuộc kháng chiến trường kỳ chống giặc ngoại xâm, bảo vệ độc lập, tự do và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc thân yêu.

Ngày 5/11/2014, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 công nhận ngày 27/10/1945 - ngày thành lập Ban Chỉ huy Mặt trận Ba ranh giới là ngày truyền thống của LLVT Nhân dân tỉnh Đắk Nông.

Các thế hệ LLVT tỉnh tiếp bước truyền thống anh hùng, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Ảnh: Phan Tân

Đến truyền thống anh hùng

Trải qua chặng đường 75 năm lịch sử, trực tiếp tôi luyện trong thực tiễn đấu tranh cách mạng sôi động, quyết liệt và đầy gian khổ, hy sinh, LLVT tỉnh đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, vừa chiến đấu, vừa xây dựng và không ngừng trưởng thành, lớn mạnh.

Trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, phát huy truyền thống Anh hùng N’Trang Lơng, từ năm 1945 -1954, LLVT tỉnh là lực lượng chủ công, cùng các dân tộc anh em mưu trí, dũng cảm, chiến đấu ngoan cường, đẩy mạnh tấn công, bao vây uy hiếp địch, làm cho quân địch đóng trong các đồn bốt hầu như bị tê liệt.

Các đội công tác, các chi bộ đảng ở Đắk Mil, Nâm Nung phát động quần chúng nổi dậy đấu tranh chính trị, kết hợp với hoạt động của dân quân, du kích làm cho tề, ngụy tan rã hàng mảng lớn, góp phần cùng cả nước hoàn thành thắng lợi cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp xâm lược.

Trong kháng chiến chống Mỹ, LLVT tỉnh phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, không ngại khó khăn gian khổ, ác liệt, hy sinh, đoàn kết với Nhân dân và các đơn vị bạn, liên tục tiến công tiêu diệt giặc Mỹ xâm lược và bọn tay sai, lập nên nhiều chiến công, với nhiều trận đánh lớn đi vào lịch sử, góp phần vào Đại thắng mùa Xuân năm 1975.

Sau ngày đất nước thống nhất, tỉnh Đắk Nông cũng phải đứng trước bao khó khăn chồng chất do hậu quả chiến tranh để lại, cùng với sự chống phá của các thế lực thù địch. Với chức năng, nhiệm vụ của mình, LLVT tỉnh bước vào cuộc chiến đấu mới, phối hợp với các đơn vị của Bộ, Quân khu, tổ chức truy quét và phát động quần chúng, liên tục đấu tranh, giải quyết cơ bản lực lượng phản động Fulro, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới của Tổ quốc cũng như hoàn thành nghĩa vụ quốc tế cao cả.

LLVT tỉnh được chăm lo xây dựng vững mạnh về mọi mặt, nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu. Ảnh: Phan Tân

Hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao

Từ năm 2004 đến nay, sau ngày thành lập tỉnh Đắk Nông, LLVT tỉnh thường xuyên quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, tích cực làm tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân vững chắc; xây dựng tỉnh thành khu vực phòng thủ vững chắc, xử lý kịp thời, có hiệu quả các tình huống phức tạp.

Bước vào giai đoạn mới, LLVT tỉnh tiếp tục chủ động nắm chắc tình hình, tuyệt đối không để bất ngờ trong mọi tình huống. Công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quân sự – quốc phòng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, khu vực phòng thủ vững chắc tiếp tục chú trọng.

LLVT tỉnh tăng cường xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, giữ vững kỷ cương, phát huy hình ảnh, phẩm chất cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”, góp phần cùng với Đảng bộ, Nhân dân tỉnh nhà giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế-xã hội, tăng cường quốc phòng, an ninh, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Đại tá Trương Xuân Lai

Phó Bí thư Đảng ủy - Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

9,778
Viết bình luận mới