Lực lượng quân sự huyện Đắk Song triển khai mô hình giúp hộ nghèo

Cập nhật ngày: 28/09/2021 | 08:15 GMT+7

Thực hiện mô hình “5 đảng viên giúp 1 hộ dân thoát nghèo” năm 2021 của Huyện ủy Đắk Song, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đắk Song đã triển khai hỗ trợ giúp 9 hộ nghèo trên địa bàn bon N’Jrang Lu, xã Đắk N’Drung (Đắk Song).

Ban CHQS huyện Đắk Song trao công cụ sản xuất hỗ trợ hộ nghèo ở bon N’Jrang Lu

Trên cơ sở khảo sát, Ban CHQS huyện đã giúp đỡ hộ nghèo tu sửa nhà cửa, xây mới chuồng trại chăn nuôi, tặng máy cắt cỏ, máy phun thuốc trừ sâu và giống cây trồng, vật nuôi...

Trao phân bón hỗ trợ hộ nghèo ở bon N’Jrang Lu

Cán bộ, đảng viên của đơn vị còn thường xuyên bám địa bàn tuyên truyền, vận động hộ nghèo hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của mô hình, phát huy tinh thần quyết tâm vươn lên thoát nghèo, không trông chờ, ỷ lại vào sự giúp đỡ của Nhà nước, cộng đồng.

Bộ đội giúp đỡ hộ nghèo bon N’Jrang Lu sửa chữa nhà cửa

Phan Tân

5,583
Viết bình luận mới