VIDEO CLIP   |   BÁO ẢNH   |   NHỊP SỐNG 360
HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ
quà tặng doanh nghiệp

Ðề kháng và miễn dịch với thế lực "đen" trên mạng xã hội

Cập nhật ngày: 04/01/2018 | 09:14 GMT+7

Sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin và con số 50% người Việt Nam hiện nay sử dụng Internet là điều đáng mừng, vì nó góp phần tác động lớn đến phát triển khoa học công nghệ, kinh tế - xã hội, nhất là tiếp nhận tri thức thông tin ngày càng đa dạng. Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, những năm gần đây, mạng xã hội (MXH) phát triển rất nhanh và đa dạng, ngày càng mở rộng và thu hút sự quan tâm, sử dụng của mọi người, nhất là giới trẻ.

Tuy nhiên, bên cạnh yếu tố tích cực, những mặt trái của MXH đang có chiều hướng gia tăng, được các thế lực thù địch sử dụng để tuyên truyền, nói xấu chế độ, xuyên tạc đường lối lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, kích động và lôi kéo các phần tử chống phá Nhà nước ta. Từ đó, những thông tin bịa đặt, thiếu kiểm chứng, thông tin xấu, độc hại trên MXH xuất hiện ngày càng nhiều, gây bất bình và mất lòng tin trong nhân dân...

Đó là các dạng thông tin kích động, bạo lực, đồi trụy, bôi nhọ, vu khống…; thông tin sai trái, độc hại có tính chất tội phạm tin học như: Lừa đảo trên mạng, đánh cắp thông tin, mật khẩu, tán phát virút có nội dung phản cảm, không phù hợp về chuẩn mực đạo đức, văn hóa, thuần phong mỹ tục. Đặc biệt nguy hiểm, thâm độc là những thông tin xuyên tạc lịch sử, phủ nhận Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chống phá đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, bịa đặt, vu cáo, nói xấu các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang, gây chia rẽ đoàn kết nội bộ, đe dọa chủ quyền, an ninh quốc gia...

Thông tin xấu độc được tán phát tràn ngập trên MXH là những thông tin bịa đặt, sai sự thật, khó kiểm chứng, bóp méo sự thật, xuyên tạc vấn đề, sự kiện, “bơm to, thổi phồng”, “đổi trắng, thay đen”, đúng sai, thật giả làm lẫn lộn. Cũng có thông tin có phần nào sự thật nhưng được chúng đưa tin theo ý đồ xấu và được phân tích, bình luận với luận điệu thù địch, sai trái.

Những thông tin xấu độc trên MXH do các thế lực “mạng đen” tung ra đã tác động tiêu cực đến tình hình tư tưởng, dư luận xã hội. Đặc biệt, nó gieo rắc sự hoang mang, nghi ngờ, dao động, từ đó làm giảm sút lòng tin của một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ ta. Thông tin xấu độc của MXH còn ảnh hưởng rất lớn đến đạo đức, lối sống, nhân cách của cá nhân và cộng đồng xã hội, nhất là giới trẻ.

Khi mà lòng tin của một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ bị giảm sút, đạo đức xã hội bị băng hoại, văn hóa dân tộc bị suy đồi, đánh mất bản sắc, an toàn xã hội bị đổ vỡ, thì nó sẽ tác động mạnh đến chính trị, kinh tế, quốc phòng, an ninh. Mặt khác, nó có thể dẫn đến nguy cơ mất phương hướng lựa chọn các giá trị, lối sống và niềm tin của con người, nhất là một bộ phận không nhỏ trong thanh thiếu niên, khi mà họ chưa “chín” về nhận thức và nhân cách.

Để có thể đủ sức đề kháng đối với thông tin xấu độc trên MXH, mỗi cấp ủy, chính quyền các cấp cần đẩy mạnh tuyên tuyền, giáo dục để mỗi cán bộ, người dân thấy rõ tính hai mặt của MXH; nhận rõ thủ đoạn, nội dung thông tin xấu độc và sự nguy hại của nó đối với cá nhân và xã hội. Trên sơ sở đó, mỗi người trang bị kiến thức, hiểu biết để chọn lọc thông tin lành mạnh, khách quan, chính thống, qua đó “miễn dịch” với những thông tin xấu độc.

Nhằm tuyên truyền, giáo dục nâng cao sức đề kháng cho mỗi người trước thông tin xấu độc trên MXH, cần tuyên truyền và thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 27/7/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về “Chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội”; Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 9-6-2014 của Hội nghị Trung ương 9 (khóa XI) “Về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững”.

Vũ Hà

5,649
Viết bình luận mới
Thăm dò ý kiến

Một thời gian dài, tình trạng sạt lở do khai thác cát dọc sông Krông Nô, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông đã ảnh hưởng lớn đến đời sống sản xuất người dân. Trong khi đó, việc xử lý, khắc phục còn chưa triệt để. Theo bạn đâu là nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên?