HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ
quà tặng doanh nghiệp

Âm mưu phi chính trị hóa quân đội

Cập nhật ngày: 19/12/2017 | 09:43 GMT+7

Từ lâu, chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch biết rõ rằng, muốn thực hiện thành công chiến lược “diễn biến hòa bình”, muốn “vô hiệu hóa” quân đội, thì trước hết phải “phi chính trị hóa” quân đội. Đặc biệt hiện nay, các thế lực thù địch đang ráo riết với nhiều thủ đoạn, chiêu trò thâm độc để thực hiện âm mưu nguy hiểm đó.

Vào những năm chín mươi của thế kỷ XX, sau khi lãnh đạo Đảng Cộng sản và Nhà nước Liên Xô tuyên bố xóa bỏ Điều 6 Hiến pháp (quy định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Liên Xô), chấp nhận đa nguyên, đa đảng và xóa bỏ cơ chế lãnh đạo của Đảng Cộng sản đối với quân đội đã làm cho quân đội Xô viết không còn là lực lượng chính trị, công cụ bạo lực của Đảng Cộng sản. Vì thế, khi Liên Xô xảy ra biến cố chính trị, quân đội đã đứng ngoài cuộc, cầm súng nhưng không biết bảo vệ ai... Đây là một trong những nguyên nhân chủ yếu dẫn tới sự sụp đổ và tan rã của chế độ xã hội chủ nghĩa (XHCN) của Liên Xô vào cuối năm 1991. Đây đồng thời cũng là bài học lịch sử đối với Đảng Cộng sản Việt Nam và Quân đội nhân dân Việt Nam.

Ở nước ta, hiện nay bọn phản động người Việt lưu vong câu kết với các phần tử cơ hội chính trị trong nước phát tán nhiều tài liệu mang nội dung xấu vào trong nội bộ quân đội, thông qua nhiều hình thức, nhiều “kênh” thông tin khác nhau, như: Internet, đĩa hình, sách báo, các diễn đàn kinh tế, chính trị, quốc phòng an ninh, giao lưu văn hóa, ngoại giao. Nội dung mà chúng tập trung phá hoại là trên trận địa tư tưởng của Đảng trong quân đội; xuyên tạc phá hoại bản chất, truyền thống tốt đẹp của Quân đội nhân dân Việt Nam; xuyên tạc, phá hoại các nguyên tắc tổ chức cơ bản trong xây dựng quân đội. Từ đó chúng đòi xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng đối với quân đội; xóa bỏ hệ thống cán bộ chính trị và cơ quan chính trị các cấp trong quân đội.

Nhân đây xin nhắc lại một điều: lợi dụng tình cảm của nhân dân ta với Bác Hồ kính yêu, các thế lực thù địch cố tình lờ đi hoàn cảnh lịch sử (26/5/1946) khi Người trao tặng Trường Võ bị lục quân Trần Quốc Tuấn lá cờ “Trung với nước, hiếu với dân”. Từ đó, chúng cố tình xuyên tạc rằng: Hồ Chí Minh chưa bao giờ nói quân đội phải trung thành với Đảng. Cần biết rằng, cụm từ "Trung với Nước, Hiếu với Dân" của Bác Hồ khi Người trao tặng Trường võ bị Trần Quốc Tuấn vào thời điểm tháng 5/1946, là lúc đất nước đứng trước vô vàn khó khăn, phức tạp, thù trong giặc ngoài. Để chuẩn bị lực lượng, tập hợp khối đoàn kết toàn dân, thành lập Chính phủ liên hiệp kháng chiến bao gồm đại diện nhiều đảng phái, thành phần, về danh nghĩa Ðảng ta tuyên bố tự giải tán (thực chất là Ðảng rút vào hoạt động bí mật). Ðây là lý do để Bác Hồ không nhắc tới Ðảng như là một sách lược tình thế.

Hiện nay, các thế lực thù địch đang chống phá theo hướng “chuyển hóa” ngầm, mềm, sâu vào bên trong trên ba lĩnh vực cơ bản: Chính trị, kinh tế và quốc phòng – an ninh. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, âm mưu, thủ đoạn nhằm phi chính trị hóa quân đội nằm trong chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch đã thất bại. Luận thuyết: “Quân đội nhân dân Việt Nam chỉ phục vụ Tổ quốc, phục vụ đồng bào và chủ quyền quốc gia”; phải là ‘‘lực lượng trung lập”, “đứng ngoài chính trị”, “không cần đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng phái nào”, chỉ là “công cụ của quốc gia, dân tộc” của chúng đã bị phủ định cả lý thuyết và trên thực tế. Từ bài học về sự sụp đổ và tan rã của chế độ XHCN Liên Xô bởi một trong những nguyên nhân là phi chính trị hóa quân đội, chúng ta không những không phi chính trị hóa mà còn tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội, coi trọng và tăng cường công tác chính trị trong quân đội.

Bác Hồ - Người cha thân yêu của các lực lượng vũ trang trong Chỉ thị thành lập Ðội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân từ năm 1944 đã viết: "Ðội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân nghĩa là chính trị trọng hơn quân sự…". Ngày 25/10/1951, tại Trường Chính trị trung cấp quân đội, Người nói: "Quân sự mà không có chính trị như cây không có gốc, vô dụng lại có hại”. Và Bác khẳng định: “Quân đội ta có sức mạnh vô địch, vì nó là một quân đội nhân dân do Đảng ta xây dựng, Đảng ta lãnh đạo và giáo dục”. Tư tưởng nói trên của Bác Hồ cũng là quan diểm, đường lối nhất quán của Đảng ta trong việc xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam về chính trị trong quá trình xây dựng quân đội ta ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Thực tiễn hơn 70 năm qua, kể từ ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với quân đội. Hệ tư tưởng chính trị của quân đội là hệ tư tưởng chính trị của Đảng, của giai cấp công nhân, đó là chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Vũ Hà

1,065
Viết bình luận mới
Thăm dò ý kiến

Một thời gian dài, tình trạng sạt lở do khai thác cát dọc sông Krông Nô, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông đã ảnh hưởng lớn đến đời sống sản xuất người dân. Trong khi đó, việc xử lý, khắc phục còn chưa triệt để. Theo bạn đâu là nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên?