HOTLINE: 0834 244 333   |   THÔNG TIN TÒA SOẠN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ
quà tặng doanh nghiệp

Binh đoàn 16 bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh

Cập nhật ngày: 02/11/2017 | 08:13 GMT+7

Trong 2 ngày 1-2/11, Binh đoàn 16 tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho 105 học viên là trợ lý, nhân viên các cơ quan, đơn vị thuộc Binh đoàn.

Nội dung lớp bồi dưỡng gồm: Quan điểm, chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam về an ninh quốc gia và xây dựng thế trận an ninh nhân dân trong tình hình mới; Quan điểm, chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam, chính sách của Nhà nước về dân tộc, tôn giáo; Phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng an ninh; Các trạng thái quốc phòng, tình trạng khẩn cấp về quốc phòng; Những vấn đề cơ bản về xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, huyện; Quản lý và bảo vệ chủ quyền biên giới, biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới; Xây dựng, hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; Đường lối quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc.

Lê Quang Sáng

1,471
Viết bình luận mới
Thăm dò ý kiến

Một thời gian dài, tình trạng sạt lở do khai thác cát dọc sông Krông Nô, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông đã ảnh hưởng lớn đến đời sống sản xuất người dân. Trong khi đó, việc xử lý, khắc phục còn chưa triệt để. Theo bạn đâu là nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên?