VIDEO CLIP   |   BÁO ẢNH   |   NHỊP SỐNG 360
HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ
quà tặng doanh nghiệp

Chăm lo xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững chắc

Cập nhật ngày: 25/01/2018 | 09:04 GMT+7

Năm 2017, công tác quân sự, quốc phòng (QSQP) địa phương đã đạt được nhiều thành tựu, tiềm lực quốc phòng-an ninh ngày càng được tăng cường, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Cán bộ, chiến sĩ Đại đội bộ binh 3 (Tuy Đức) luyện tập các phương án chiến đấu

Huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị

Trên cơ sở các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Quân khu 5 và của tỉnh, cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện toàn diện các mặt công tác QSQP địa phương.

Hiệu quả hoạt động của chính quyền, đoàn thể ở cơ sở thường xuyên được quan tâm, nâng cao chất lượng đã phát huy vai trò chủ trì tham mưu, phối hợp hiệp đồng với lực lượng vũ trang cơ sở trong thực hiện nhiệm vụ QSQP địa phương. Việc quán triệt, triển khai Chỉ thị 36 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng cơ sở xã, phường, thị trấn vững mạnh toàn diện; coi trọng xây dựng cơ sở vững mạnh về chính trị, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc được chú trọng thực hiện khá tốt.

Ban chỉ đạo khu vực phòng thủ tỉnh luôn phát huy vai trò, chức năng, nhiệm vụ chỉ đạo, triển khai toàn diện, đồng bộ các mặt công tác. Thị xã Gia Nghĩa, huyện Chư Jút, Công ty cà phê Thuận An (Đắk Mil) đã tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ đạt kết quả cao; đồng thời việc diễn tập chiến đấu phòng thủ ở 19 xã đạt kết quả khá, bảo đảm an toàn.

Nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống có hiệu quả âm mưu thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ cũng như dự báo chính xác và đề xuất biện pháp xử trí kịp thời các tình huống, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được đề cao.

Ngoài ra, thực hiện công tác dân vận, lực lượng quân sự tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới, giúp ở vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc, vùng căn cứ cách mạng xóa đói giảm nghèo, góp phần củng cố lòng tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước, qua đó nâng cao tiềm lực chính trị tinh thần và thế trận lòng dân vững chắc từ cơ sở.

Công tác đối ngoại quốc phòng, ngoại giao nhân dân đạt nhiều kết quả, nhất là giữa chính quyền và lực lượng vũ trang hai tỉnh Đắk Nông (Việt Nam) – Mondulkiri (Campuchia), tạo môi trường hòa bình, hữu nghị, ổn định an ninh biên giới giữa hai nước.

 

Quân số toàn tỉnh đạt 100%, các đơn vị chiến đấu đạt 100% trở lên. Các địa phương thực hiện tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu. Toàn tỉnh xây dựng đủ 181 cơ sở dân quân, tự vệ, bảo đảm về số lượng, nâng cao chất lượng chính trị, độ tin cậy.

 

Tập trung xây dựng lực lượng

Công tác xây dựng lực lượng quân sự tỉnh ngày càng vững mạnh toàn diện, nâng cao sức mạnh tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chấp hành nghiêm tổ chức, biên chế, kiện toàn đầu mối theo đúng quy định.

Tỉnh cũng đã tập trung xây dựng Đề án chốt dân quân thường trực các xã biên giới cũng như đầu tư kinh phí xây dựng nhà làm việc cho Ban chỉ huy quân sự xã. Với sự tham mưu của lực lượng quân sự, cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo thực hiện nghiêm Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên. Lực lượng quân sự phối hợp chặt chẽ với công an, bộ đội biên phòng, kiểm lâm và các lực lượng khác nắm chắc tình hình, chủ động bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhiệm vụ quốc phòng, công tác bảo vệ rừng, giữ vững ổn định an ninh biên giới.

Cán bộ, chiến sĩ Đại đội Bộ binh 1 (Đắk Mil) huấn luyện hành quân dã ngoại kết hợp làm công tác dân vận

Phát biểu tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác quân sự, quốc phòng địa phương năm 2018, đồng chí Cao Huy, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Các ngành, địa phương chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Trong đó, lấy xây dựng vững mạnh về chính trị làm cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu; tập trung xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp, lực lượng dự bị động viên vững mạnh, hùng hậu, có số lượng hợp lý, độ tin cậy về chính trị cao, thực sự là lực lượng nòng cốt bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở. Trong xây dựng tiềm lực trong khu vực phòng thủ, cần chú trọng tiềm lực chính trị tinh thần và “thế trận lòng dân” trong khu vực phòng thủ vững chắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bài, ảnh: Phan Tân

3,923
Viết bình luận mới
Thăm dò ý kiến

Một thời gian dài, tình trạng sạt lở do khai thác cát dọc sông Krông Nô, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông đã ảnh hưởng lớn đến đời sống sản xuất người dân. Trong khi đó, việc xử lý, khắc phục còn chưa triệt để. Theo bạn đâu là nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên?