HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Chủ động tham mưu xây dựng lực lượng quân sự tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng

Cập nhật ngày: 19/05/2020 | 09:21 GMT+7
ỨNG DỤNG ĐỌC BÁO TỰ ĐỘNG
Âm thanh
CHỌN GIỌNG ĐỌC

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Phòng Chính trị-Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, tham mưu xây dựng lực lượng quân sự (LLQS) tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức.

Theo đánh giá, trong nhiệm kỳ 2015-2020,  Đảng bộ Phòng Chính trị đã tham mưu Thường vụ Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng và thực hiện công tác đảng, công tác chính trị có hiệu quả, thiết thực, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện và các nhiệm vụ trọng tâm khác.

Đại đội bộ binh 1 (Ban CHQS huyện Đắk Mil) giáo dục truyền thống cách mạng cho chiến sĩ

Bản lĩnh chính trị của quân nhân, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, chi bộ được nâng lên. Công tác nắm, quản lý, định hướng tư tưởng, xây dựng động cơ trách nhiệm, ý chí quyết tâm cho cán bộ, chiến sĩ được chú trọng.

Cụ thể, Phòng Chính trị đã tham mưu tổ chức 230 lớp học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết, văn bản của cấp trên; xét kết nạp 221 đảng viên mới; giữ ổn định 12/12 chi bộ đại đội đủ quân có cấp ủy. Đơn vị phối hợp chặt chẽ với cấp ủy địa phương chỉ đạo có hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong lực lượng dân quân, tự vệ, dự bị động viên; nâng cao năng lực lãnh đạo của chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn; tạo nguồn kết nạp 505 đảng viên trong dân quân, tự vệ, dự bị động viên; xây dựng 69/71 chi bộ quân sự có cấp ủy (đạt 97,2%, tăng 32,4% so với nhiệm kỳ trước).

Cán bộ, chiến sĩ Đại đội bộ binh 4 (Ban CHQS huyện Cư Jút) trích một phần gạo để góp vào "Hũ gạo vì người nghèo"

Cùng với xây dựng đội ngũ cán bộ đủ về số lượng, từng bước nâng cao chất lượng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, công tác giáo dục rèn luyện, bồi dưỡng cán bộ được coi trọng. Nhiều cán bộ trẻ được phát hiện, bổ nhiệm bảo đảm tính liên tục, kế thừa và phát triển.

Ban Chính sách, Phòng Chính trị-Bộ CHQS tỉnh tìm kiếm, quy tập mộ liệt sĩ trên địa bàn tỉnh

Đơn vị cũng đã tham mưu cho Bộ CHQS tỉnh chủ động tạo nguồn đào tạo, bồi dưỡng sỹ quan dự bị từ các đối tượng đạt 100% nhu cầu, sắp xếp đạt 96,5% so với biên chế, tăng 9,6% so với nhiệm kỳ trước. Việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” với nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả đã góp phần tạo chuyển biến rõ nét về nhận thức, trách nhiệm trong cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và chiến sĩ LLQS tỉnh.

Phan Tân

7,061
Viết bình luận mới