HOTLINE: 01234 244 333   |   THÔNG TIN TÒA SOẠN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ
quà tặng doanh nghiệp

Chư Jút triển khai nhiệm vụ giáo dục quốc phòng - an ninh năm 2017

Cập nhật ngày: 16/05/2017 | 08:31 GMT+7

Ngày 15/5, Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh (GD QP&AN) huyện Chư Jút tổ chức Hội nghị tổng kết công tác giáo dục quốc phòng an ninh năm 2016, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2017.

Trong năm qua, huyện Chư Jút đã chú trọng quán triệt và phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới mọi tầng lớp nhân dân; thực hiện các chương trình hành động theo yêu cầu, nhiệm vụ quốc phòng quân sự của địa phương trong tình hình mới; từng bước xây dựng và củng cố thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân vững chắc, góp phần đập tan mọi âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; tổ chức huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm lực lượng vũ trang không ngừng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ khi có tình huống xấu xảy ra.

Trong năm 2016, Hội đồng GD QP&AN huyện đã đăng ký cho 17 đối tượng tham gia học lớp bồi dưỡng đối tượng 3 tại tỉnh, kết quả 100% đạt khá giỏi; mở 2 lớp kiến thức quốc phòng cho đối tượng 4 tại huyện với 675 lượt người tham gia...

Năm 2017, huyện Chư Jút tập trung thực hiện các nhiệm vụ về quốc phòng, an ninh, trong đó, trọng tâm là tiếp tục quán triệt các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên; thường xuyên củng cố, kiện toàn đầy đủ các thành viên theo quy định; tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến kiến thức quốc phòng-an ninh cho toàn dân; rà soát, thống kê các đối tượng trong diện bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh năm 2017 bảo đảm số lượng, chất lượng theo quy định.

Bảo Trọng

1,914
Viết bình luận mới
Thăm dò ý kiến

Một thời gian dài, tình trạng sạt lở do khai thác cát dọc sông Krông Nô, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông đã ảnh hưởng lớn đến đời sống sản xuất người dân. Trong khi đó, việc xử lý, khắc phục còn chưa triệt để. Theo bạn đâu là nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên?