Đắk Glong không ngừng nâng cao công tác quân sự, quốc phòng địa phương

Cập nhật ngày: 22/06/2020 | 08:42 GMT+7
ỨNG DỤNG ĐỌC BÁO TỰ ĐỘNG
Âm thanh
CHỌN GIỌNG ĐỌC

Những năm qua, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Đắk Glong đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, triển khai toàn diện, đồng bộ các biện pháp, góp phần nâng cao chất lượng công tác quân sự, quốc phòng địa phương.

Với sự tham mưu của Ban CHQS huyện, lực lượng dân quân, tự vệ, dự bị động viên được xây dựng đầy đủ, có độ tin cậy, đáp ứng yêu cầu. Trong đó, lực lượng dân quân, tự vệ được xây dựng có số lượng, cơ cấu hợp lý, tổ chức, quản lý, giáo dục, huấn luyện chặt chẽ, chất lượng được nâng lên, tỷ lệ đảng viên đạt 25,2%, đoàn viên đạt 60,83%.

Dân quân huyện Đắk Glong thực hành kiểm tra bắn đạn thật năm 2019

Đội ngũ cán bộ Ban CHQS xã được kiện toàn, bảo đảm về số lượng, chất lượng, với 93,7%  là đảng viên và 85,7% chỉ huy trưởng được cơ cấu vào cấp ủy cùng cấp. Chi bộ quân sự được kiện toàn đúng thành phần, 100% có cấp ủy, hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ. Chi đoàn quân sự địa phương hoạt động có nhiều chuyển biến, là lực lượng nòng cốt trong các phong trào ở địa phương.

Công tác đăng ký, quản lý, biên chế, sắp xếp quân nhân dự bị, phương tiện kỹ thuật vào các đơn vị dự bị động viên được chú trọng, đạt 100% quân số; trong đó đúng chuyên nghiệp quân sự đạt 92,23%, tỷ lệ đảng viên đạt 16,3%. Hàng năm phúc tra, điều động quân nhân dự bị tham gia huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng động viên đạt 98,5%.  

Để nâng cao chất lượng huấn luyện, hàng năm, Ban CHQS huyện tổ chức rà soát, tham mưu địa phương cử cán bộ các cấp tham gia tập huấn đúng, đủ thành phần theo phân cấp. Địa phương đầu tư kinh phí mua sắm vật chất, trang thiết bị, mô hình học cụ, đáp ứng tốt cho nhiệm vụ huấn luyện. Trong quá trình huấn luyện luôn bám sát phương châm, quan điểm, nguyên tắc, các mối kết hợp.

Lực lượng quân sự huyện Đắk Glong phối hợp tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn

Ngoài ra, Ban CHQS huyện còn tham mưu huyện tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ đạt kết quả tốt và tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ 7/7 xã đạt kết quả khá. Lực lượng quân sự huyện thường xuyên duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, phối hợp với lực lượng công an nắm chắc tình hình địa bàn, bảo vệ an toàn các sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trên địa bàn huyện.

Lực lượng quân sự huyện còn tích cực phối hợp, tiến hành tuyên truyền, vận động người dân cũng như tham mưu, giúp cấp ủy, chính quyền xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, thực hiện các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Chung tay xây dựng nông thôn mới”, góp phần quan trọng vào xây dựng thế trận lòng dân trên địa bàn ngày càng vững chắc.

Thượng tá Nguyễn Minh Châu nhấn mạnh: “Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quân sự, quốc phòng địa phương, Ban CHQS huyện phát huy vai trò hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, nâng cao năng lực tham mưu, triển khai thực hiện của đội ngũ cán bộ kiêm nhiệm công tác quân sự ở các ban, ngành, đoàn thể… Đơn vị kiên quyết không làm thay, làm giúp, đấu tranh với biểu hiện trông chờ, ỷ lại".

Bài, ảnh: Khánh Huyền

5,392
Viết bình luận mới