HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Đắk Glong quan tâm xây dựng khu vực phòng thủ

Cập nhật ngày: 15/08/2018 | 09:59 GMT+7

Sau 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới, huyện Đắk Glong đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, khu vực phòng thủ được xây dựng toàn diện về chính trị, kinh tế, quốc phòng – an ninh, văn hóa xã hội...

Trong đó, nổi bật là hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở được chăm lo xây dựng, củng cố ngày càng vững mạnh; công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh cho các đối tượng được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân của huyện đạt 14%/năm, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, các chỉ tiêu sản xuất nông nghiệp năm sau luôn cao hơn năm trước. Lực lượng của khu vực phòng thủ được tổ chức, xây dựng đạt chất lượng ngày càng cao…

Tuy nhiên, trong xây dựng khu vực phòng thủ, một số cán bộ nhận thức chưa đầy đủ về ý nghĩa chiến lược, nội dung và tầm quan trọng của khu vực phòng thủ; hiệu quả hoạt động của hội đồng giáo dục quốc phòng - an ninh cấp xã còn thấp; chất lượng chính trị, khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa đáp ứng yêu cầu…

Thời gian tới, huyện tập trung xây dựng tiềm lực chính trị - tinh thần, mà cốt lõi là xây dựng “thế trận lòng dân” ngày càng vững chắc; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng - an ninh trên địa bàn; tạo nguồn lực vật chất, kỹ thuật cho khu vực phòng thủ huyện…

Lại Tuyến - Lê Thực

6,743
Viết bình luận mới
Thăm dò ý kiến

Một thời gian dài, tình trạng sạt lở do khai thác cát dọc sông Krông Nô, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông đã ảnh hưởng lớn đến đời sống sản xuất người dân. Trong khi đó, việc xử lý, khắc phục còn chưa triệt để. Theo bạn đâu là nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên?