HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Đắk Glong xây dựng đội ngũ cán bộ quân sự cơ sở đáp ứng yêu cầu

Cập nhật ngày: 14/10/2019 | 09:56 GMT+7

Thực hiện Quyết định 799 của Thủ tướng Chính phủ, trong 10 năm qua, huyện Đắk Glong đã chọn nguồn, cử đi học 15 cán bộ quân sự cơ sở; trong đó 5 người đào tạo trình độ cao đẳng, đại học, 10 người đào tạo trình độ trung cấp. Đến nay, cán bộ chỉ huy trưởng, chỉ huy phó ban chỉ huy quân sự xã qua đào tạo đạt 94,4%.

Đội ngũ cán bộ quân sự cơ sở có trình độ năng lực khá tốt, góp phần nâng cao chất lượng tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện có hiệu quả xây dựng nền quốc phòng toàn dân nói chung và nhiệm vụ quân sự, quốc phòng ở cơ sở nói riêng. Hiện có 2 người phấn đấu, phát triển tốt được cấp ủy quy hoạch bố trí đảm nhiệm vị trí chủ chốt của địa phương.

Phan Tân

4,889
Viết bình luận mới