HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Đắk Wil chú trọng xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị

Cập nhật ngày: 10/04/2018 | 09:50 GMT+7

Đắk Wil là một xã biên giới thuộc huyện Chư Jút, cách trung tâm huyện khoảng chừng 22 km, có diện tích tự nhiên hơn 42.000 ha, bao gồm 17 thôn, buôn. Nhận thức đầy đủ về địa bàn của một xã biên giới, Đảng bộ xã luôn đặt công tác xây dựng Đảng lên hàng đầu.

Thông qua công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo địa phương xây dựng xã biên giới phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị và phát triển.

Toàn Đảng bộ hiện có hơn 285 đảng viên, sinh hoạt tại 25 chi bộ trực thuộc. Nhiều năm qua, Đảng bộ đã lãnh đạo chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị chú trọng vận động, tuyên truyền trong quần chúng nhân dân, thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng, đời sống, tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, đặc biệt là ở các địa bàn trọng điểm, địa bàn chú ý về an ninh và hoạt động tôn giáo.

Thông qua đó đã nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của nhân dân trên địa bàn xã biên giới, nâng cao cảnh giác với các luận điệu xuyên tạc chống đối chính quyền, cũng như các hoạt động phạm tội trên tuyến biên giới. Bên cạnh công tác tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân, Đảng bộ thường xuyên coi trọng công tác xây dựng các tổ chức tự quản về đường biên, mốc giới.

Cụ thể, Đảng ủy đã lãnh đạo các ban ngành, đoàn thể xã hội phối hợp tốt với đội công tác biên phòng của các đồn biên phòng đóng trên địa bàn xã, vận động toàn dân tích cực tham gia phong trào bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới…

Việc phối hợp với các đồn biên phòng trên địa bàn trong công tác điều tra, khảo sát, nắm bắt tình hình, đồng thời động viên các tập thể, các hộ gia đình và các cá nhân có điều kiện năng lực, tham gia ký kết thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg ngày 9/1/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới đã được đông đảo các tầng lớp nhân dân trong xã tham gia hưởng ứng nhiệt tình.

Thông qua các quy chế phối hợp, các đồn biên phòng đã tư vấn, tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã trong phong trào “Quần chúng tham gia tự quản đường biên, cột mốc và giữ gìn an ninh trật tự thôn, buôn khu vực biên giới”; duy trì chế độ giao ban định kỳ hàng tháng giữa Đảng ủy với Đồn biên phòng. Hàng tháng, đội công tác Đồn Biên phòng Nậm Na kết hợp với Ban Công an, Ban Chỉ huy Quân sự (BCHQS) xã nắm tin tức, thông báo tình hình, trao đổi nội dung hoạt động, chế độ sinh hoạt, phản ánh, giao nhiệm vụ cho các tổ tự quản an ninh trật tự.

Các lực lượng phối hợp tuần tra cột mốc ít nhất một tháng một lần với hơn 30 lượt người tham gia. Lãnh đạo các đồn đã phối hợp và tham mưu cho UBND xã trình UBND huyện thành lập 17 tổ tự quản an ninh trật tự thôn, buôn trên địa bàn. Hàng năm, vào ngày “Biên phòng toàn dân”, xã cùng với các đồn biên phòng tổ chức sơ kết Chỉ thị 01/CT-TTg đề ra phương hướng hoạt động nhằm thực hiện tốt chỉ thị này trên địa bàn xã.

Thông qua hoạt động giữ gìn đường biên, mốc giới, ngăn chặn vượt biên, khai thác gỗ lậu, săn bắn động vật hoang dã trong khu vực biên giới, Đảng ủy đã lãnh đạo chính quyền và nhân dân xã thực hiện phương châm xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị và phát triển.

Phát huy các kết quả đã đạt được, năm 2018, Đảng ủy xã Đắk Wil tập trung lãnh đạo địa phương phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, lãnh đạo xây dựng nông thôn mới và kiện toàn, củng cố các tổ tự quản đường biên mốc giới, đem lại sự bình yên cho một xã vùng biên của Tổ quốc.

Tư Minh Khánh

9,960
Viết bình luận mới
Thăm dò ý kiến

Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XI đề ra mục tiêu: "Đến năm 2020, Đắk Nông phấn đấu thoát khỏi tình trạng tỉnh nghèo, kém phát triển". Theo bạn khả năng thực hiện mục tiêu trên như thế nào?