Giáo dục chính trị góp phần nâng cao ý thức tự giác chấp hành kỷ luật quân đội

Cập nhật ngày: 27/08/2020 | 09:58 GMT+7

Những năm qua, Đảng ủy, Chỉ huy Trung đoàn 994 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) luôn quan tâm, đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị (GDCT) với phương châm đổi mới nội dung, hình thức, sát thực tế, hiệu quả.

Trung đoàn 994 là đơn vị chủ lực của lực lượng vũ trang tỉnh, có nhiệm vụ quản lý, huấn luyện, giảng dạy nhiều đối tượng như chiến sĩ mới, dự bị động viên...Từ thực tế đó, Trung đoàn luôn chú trọng bám sát thực tiễn, từng bước nâng cao chất lượng công tác GDCT.

Theo Thượng tá Đỗ Anh Hào, Chính ủy Trung đoàn 994, để đổi mới công tác GDCT phải bắt đầu từ tư duy, nhận thức của cấp ủy và đội ngũ cán bộ. Ngay đầu nhiệm kỳ và hàng năm, Trung đoàn luôn thực hiện các đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, đặt công tác giáo dục chính trị vào vị trí trung tâm của nhiệm vụ huấn luyện.

Chiến sĩ mới Tiểu đoàn 301 (Trung đoàn 994) học tập ở "Giảng đường xanh"

Đảng ủy Trung đoàn có nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, tập trung bồi dưỡng, nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ cán bộ chính trị theo phương châm “Cơ quan bồi dưỡng cho đơn vị, cấp trên bồi dưỡng cho cấp dưới”, “yếu khâu nào bồi dưỡng khâu đó”.

Cán bộ giảng dạy chính trị được nâng cao trình độ hiểu biết về mọi mặt, khả năng sư phạm, kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, gắn với tập huấn quân sự hằng năm. Đến nay, có 100% cán bộ giảng dạy chính trị biết thiết kế giáo án điện tử, kết hợp phương tiện trình chiếu.

Mặt khác, thông qua bài giảng mẫu, bình giảng, rút kinh nghiệm ở các cấp, Trung đoàn đánh giá đúng chất lượng của đội ngũ cán bộ giảng dạy chính trị, từ đó, giúp lãnh đạo, chỉ huy các cấp nắm được thực chất để có kế hoạch, bồi dưỡng nâng cao năng lực.

Trong quá trình thực hiện, Trung đoàn kết hợp chặt chẽ giữa GDCT với giáo dục truyền thống, thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, huấn luyện quân sự, rèn luyện kỷ luật và xây dựng nền nếp chính quy.

Chiến sĩ mới Tiểu đoàn 301 (Trung đoàn 994) tuân thủ các biện pháp phòng dịch Covid-19 trong quá trình huấn luyện

Thiếu tá Nguyễn Trường Giang, Chính trị viên Tiểu đoàn 301 (Trung đoàn 994) chia sẻ: “Để tạo hứng thú cho cán bộ, chiến sĩ, đáp ứng yêu cầu cao của công tác GDCT, giảng viên tích cực tìm tòi, nghiên cứu nội dung, sưu tầm hình ảnh, tư liệu để bài giảng thêm sinh động, thuyết phục”.

Các đơn vị còn tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt đối thoại, trao đổi trực tiếp với cán bộ, chiến sĩ và học viên để thông báo tình hình, định hướng những vấn đề dễ tác động tiêu cực đến nhận thức, tư tưởng.

Cán bộ, chỉ huy đơn vị lắng nghe, tiếp thu và giải quyết tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cấp dưới, góp phần tăng cường đoàn kết, thống nhất nội bộ, ngăn chặn biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật quân đội.

Nhờ có chủ trương đúng, với nhiều hình thức, biện pháp sáng tạo, công tác GDCT ở Trung đoàn 994 những năm qua đã có nhiều chuyển biến tốt. Kết quả nhận thức chính trị của cán bộ, chiến sĩ năm sau cao hơn năm trước. Chất lượng huấn luyện, trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu không ngừng được nâng lên.

Thượng tá Đỗ Anh Hào khẳng định: "Qua GDCT, từng quân nhân có nhận thức và xác định đúng đối tượng, đối tác, tình hình, nhiệm vụ. Ý thức tự giác chấp hành pháp luật, kỷ luật quân đội không ngừng được nâng lên. Đơn vị không có cán bộ, chiến sĩ thoái thác nhiệm vụ".

Bài, ảnh: Khánh Ngọc

9,190
Viết bình luận mới