HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ
quà tặng doanh nghiệp

Krông Nô xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh

Cập nhật ngày: 26/12/2017 | 09:16 GMT+7

Trong những năm qua, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Krông Nô (Đắk Nông) luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trọng yếu, nổi bật là xây dựng tiềm lực chính trị - tinh thần trong khu vực phòng thủ, củng cố nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc.

Năm 2017, toàn huyện có quân số dân quân, tự vệ tham gia huấn luyện đạt 94%

Để tăng cường tiềm lực quân sự, an ninh, huyện đã tập trung lãnh, chỉ đạo xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện, làm nòng cốt xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân. Thường xuyên chăm lo củng cố và kiện toàn cơ quan quân sự các cấp từ huyện đến cơ sở bảo đảm về số lượng và chất lượng. Lực lượng thường trực duy trì nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, sẵn sàng xử trí tốt các tình huống, không để bị động, bất ngờ.

Chú trọng xây dựng lực lượng dự bị động viên: Hiện toàn huyện có 4.483 quân nhân dự bị; lực lượng dân quân tự vệ được xây dựng theo phương châm “vững mạnh, rộng khắp” với 1.225 cán bộ, chiến sĩ, chiếm trên 1,6% dân số toàn huyện. Trong 5 năm qua toàn huyện kết nạp được 106 đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ và dự bị động viên, đưa tỷ lệ đảng viên trong lực lượng này đạt 25,1%. Lực lượng vũ trang huyện chủ động phối hợp tuyên truyền, vận động, tuần tra, canh gác bảo đảm giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn.

Cùng với đó, công tác chuẩn bị và thực hành diễn tập hàng năm đặc biệt được chú trọng. Với phương châm “cơ bản, thiết thực, chất lượng”, 12 xã, thị trấn và các đơn vị tự vệ luôn thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện hàng năm.

 

Năm 2017, toàn huyện có quân số dân quân, tự vệ tham gia huấn luyện đạt 94%, tỷ lệ đạt khá, giỏi chiếm 80%. Qua diễn tập đã nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành, tham mưu của hệ thống chính trị trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, khu vực phòng thủ.

 

Công tác tuyển quân hàng năm được Ban Chỉ huy Quân sự huyện tham mưu cho Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện chỉ đạo các xã, thị trấn làm tốt các khâu, các bước nên nhiều năm liền, huyện luôn đạt chỉ tiêu tuyển quân do cấp trên giao. Trong 5 năm (2013-2017), huyện đã tuyển chọn, gọi và bàn giao đủ 525 chiến sĩ mới cho các đơn vị bảo đảm công khai, công bằng, dân chủ, đúng luật. Bên cạnh đó, chính sách hậu phương quân đội, chính sách đối với người có công luôn được huyện quan tâm thực hiện tốt.

Trong 5 năm từ 2013-2017, lực lượng vũ trang huyện đã phối hợp với địa phương bàn giao 10 nhà tình nghĩa, nhà đồng đội, nhà đại đoàn kết với số tiền hỗ trợ 700 triệu đồng; tổ chức chi trả chế độ 530 đối tượng theo các Quyết định 290,142, 62 của Thủ tướng Chính phủ; giải quyết, trợ cấp khó khăn cho 53 trường hợp theo Thông tư 09 của Bộ quốc phòng với số tiền 54,5 triệu đồng...

Cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự huyện còn thường xuyên đóng góp ủng hộ giúp đỡ người nghèo, đồng bào bị thiên tai, lũ lụt thông qua các tổ chức, đoàn thể xã hội. Những hoạt động trên đã góp phần nâng cao truyền thống, đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, “lá lành đùm lá rách” của dân tộc ta.

Để nâng cao chất lượng xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh trên địa bàn, huyện Krông Nô, trong đó lực lượng vũ trang làm nòng cốt tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm, hiệu quả quan điểm, chủ trương, đường lối của đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về công tác quốc phòng – quân sự địa phương và chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới.

Bài, ảnh: Hải Lý

1,756
Viết bình luận mới
Thăm dò ý kiến

Một thời gian dài, tình trạng sạt lở do khai thác cát dọc sông Krông Nô, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông đã ảnh hưởng lớn đến đời sống sản xuất người dân. Trong khi đó, việc xử lý, khắc phục còn chưa triệt để. Theo bạn đâu là nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên?