HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ
quà tặng doanh nghiệp

Lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương

Cập nhật ngày: 23/07/2018 | 11:05 GMT+7

Trong những tháng đầu năm 2018, nhiệm vụ quân sự-quốc phòng (QS-QP) địa phương luôn được tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Thanh niên thị xã Gia Nghĩa phấn khởi lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2018

Trên cơ sở tham mưu, đề xuất của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cấp, các ngành, địa phương và lực lượng vũ trang quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các văn bản, hướng dẫn của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 về công tác QSQP. Ban chỉ đạo khu vực phòng thủ, phòng không nhân dân, Hội đồng giáo dục quốc phòng - an ninh (QP-AN)… được kiện toàn đi vào hoạt động nền nếp. Công tác bồi dưỡng, giáo dục kiến thức QP-AN cho các đối tượng được chú trọng, chất lượng từng bước được nâng lên, nhất là cho các chức sắc, chức việc các tôn giáo, học sinh, sinh viên và toàn dân.

Thông qua các nội dung về công tác giáo dục QP-AN, đã tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhân dân. Điều này thể hiện rõ trên các mặt như cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ nhiệm vụ QS-QP địa phương. Sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân được huy động, gắn với thế trận an ninh nhân dân, biên phòng toàn dân vững mạnh.

Cùng với tăng cường cảnh giác, đấu tranh phòng, chống có hiệu quả âm mưu thủ đoạn “diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ, các ngành, địa phương, lực lượng vũ trang đã chủ động nắm chắc tình hình, dự báo chính xác và đề xuất biện pháp xử trí kịp thời các tình huống, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Các kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, các dự án kinh tế đều có sự kết hợp chặt chẽ giữa lợi ích kinh tế với nhiệm vụ QS-QP.

Lực lượng dân quân huyện Đắk Song phối hợp với lực lượng bộ đội biên phòng tuần tra, bảo vệ biên giới

Song song đó, các ngành, địa phương, đơn vị tập trung xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và nền nếp chính quy. Toàn tỉnh đã đề nghị cấp trên công nhận 24 xã, phường, thị trấn trọng điểm về QP-AN; hoàn thành 100% chỉ tiêu giao nhận quân; tiếp tục xây dựng, củng cố 186 đầu mối dân quân, tự vệ; tổ chức phúc tra, đăng ký, quản lý quân nhân dự bị đúng quy định, sắp xếp vào các đơn vị dự bị động viên đạt 99,3%; tổ chức huấn luyện cho các đối tượng đúng, đủ nội dung, thời gian quy định.

Cùng với chuẩn bị cho diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, Ban Chỉ đạo khu vực phòng thủ tỉnh đã chỉ đạo các huyện Đắk Song, Đắk R’lấp tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ huyện và diễn tập chiến đấu phòng thủ 9/17 xã, với kết quả khá, bảo đảm an toàn. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chấp hành nghiêm tổ chức, biên chế và kiện toàn 100% đầu mối theo đúng quy định. Các chỉ thị, mệnh lệnh, kế hoạch, chế độ về công tác huấn luyện, trực sẵn sàng chiến đấu… trong lực lượng quân sự được các đơn vị thực hiện tốt, đủ nội dung, chương trình, góp phần nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu.

 

Các địa phương, đơn vị cũng quan tâm thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách hậu phương quân đội. Trong đó, các đơn vị đã tổ chức thăm, tặng quà đối tượng chính sách, trị giá 1,8 tỷ đồng; xây dựng 3 nhà tình nghĩa, trị giá 210 triệu đồng; chi trả chế độ cho 1.066 đối tượng theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ, với số tiền trên 3,7 tỷ đồng; tổ chức 5 đợt khảo sát, tìm kiếm và quy tập được 2 mộ liệt sĩ theo Đề án 1237 của Chính phủ.

 

Trong thời gian tới, tỉnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả, hoàn thành nhiệm vụ QS-QP địa phương đã đề ra, với trọng tâm là tiếp tục củng cố, đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của chính quyền, đoàn thể ở cơ sở, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị. Lực lượng quân sự phát huy vai trò, chủ trì tham mưu cấp ủy, chính quyền và là trung tâm phối hợp, hiệp đồng với các ban, ngành, đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ QS-QP và bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở. Một nhiệm vụ được tỉnh tập trung thực hiện là chuẩn bị và tổ chức diễn tập tác chiến khu vực phòng thủ tỉnh năm 2018 bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, vũ khí trang bị, phấn đấu đạt kết quả cao.

Bài, ảnh: Lam Giang

5,749
Viết bình luận mới
Thăm dò ý kiến

Một thời gian dài, tình trạng sạt lở do khai thác cát dọc sông Krông Nô, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông đã ảnh hưởng lớn đến đời sống sản xuất người dân. Trong khi đó, việc xử lý, khắc phục còn chưa triệt để. Theo bạn đâu là nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên?