Lực lượng quân sự tỉnh nâng cao chất lượng công tác quản lý, sử dụng vũ khí, trang bị, khí tài

Cập nhật ngày: 12/11/2019 | 09:45 GMT+7

Những năm qua, Cuộc vận động “Quản lý khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” (gọi tắt là CVĐ 50) đã được Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh triển khai thực hiện hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng công tác bảo quản, bảo dưỡng vũ khí, trang bị, kỹ thuật, phục vụ nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu.

Nhiệm vụ thường xuyên

Với đặc thù thời tiết, khí hậu phức tạp, vũ khí, trang bị, khí tài phần lớn đã qua khai thác, sử dụng nhiều năm, thiếu đồng bộ, nên nội dung thực hiện CVĐ 50 được cụ thể hóa trong nghị quyết lãnh đạo của các cấp ủy, với các chỉ tiêu, biện pháp sát với tình hình thực tiễn, chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan, đơn vị. Đây cũng là một trong những tiêu chí của phong trào Thi đua Quyết thắng, tiêu chuẩn xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Bộ CHQS tỉnh tổ chức tập huấn kỹ thuật cho các đơn vị trực thuộc

Trong quá trình thực hiện, Bộ CHQS tỉnh chú trọng tuyên truyền, quán triệt ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác quản lý, sử dụng vũ khí, trang bị, khí tài, bảo đảm an toàn giao thông. Hình thức và phương pháp tuyên truyền được đổi mới, đa dạng, phong phú theo hướng thiết thực, hiệu quả. Nội dung sát với từng đối tượng, từng nhiệm vụ, hướng về cơ sở. Các đơn vị thường xuyên động viên cán bộ, chiến sĩ phát huy tính chủ động, sáng tạo, đóng góp các sáng kiến, cải tiến kỹ thuật áp dụng vào thực tiễn nhiệm vụ.

Qua các hội thi, hội thao do Bộ CHQS tỉnh tổ chức đã quy tụ nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng khoa học công nghệ, góp phần chủ động, đổi mới trong huấn luyện, nâng cao tính năng kỹ thuật, chiến thuật của các loại vũ khí, trang bị, khí tài hiện có. Cụ thể, trong 5 năm qua, có 1 sản phẩm đạt cấp Bộ; 6 sản phẩm đạt cấp Quân khu; 103 sản phẩm đạt cấp Bộ CHQS tỉnh (tăng 25 sản phẩm so với giai đoạn 2010-2014). Trong đó, nhiều sản phẩm đã được ứng dụng hiệu quả vào thực tế tại đơn vị như: máy hút đờm, dãi; giá bắn gián tiếp các loại cối; hệ thống bia ẩn hiện, di động...

Ðại tá Võ Duy Ngà, Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 50 tỉnh cho biết: CVĐ 50 đã làm chuyển biến mạnh mẽ nhận thức của cán bộ, chiến sĩ đối với nhiệm vụ quản lý, khai thác vũ khí, trang bị, khí tài tốt, thực hành tiết kiệm, an toàn sử dụng. Ban Chỉ đạo 50 đã có nhiều giải pháp đồng bộ, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động của cán bộ, chiến sĩ nhằm cụ thể hóa các chỉ thị, quy định của cấp trên, gắn việc thực hiện CVĐ 50 với các phong trào thi đua. Qua 5 năm thực hiện, Bộ CHQS tỉnh luôn bám sát 4 mục tiêu mà CVĐ đề ra trên tinh thần quản lý tốt vũ khí, trang bị kỹ thuật; khai thác vũ khí, kỹ thuật hiệu quả; bảo đảm an toàn, tiết kiệm; thực hiện tốt an toàn giao thông. Ðối với mỗi mục tiêu, các đơn vị triển khai thực hiện linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tế”.

Giữ tốt, dùng bền

Trong điều kiện vũ khí, trang bị, khí tài chưa có nhiều đổi mới nên biện pháp khai thác ở các đơn vị là "giữ tốt, dùng bền"; trong đó tập trung nâng cao trình độ quản lý, khai thác và làm chủ vũ khí, trang bị, khí tài hiện có, bảo đảm tốt về số lượng, chất lượng, đồng bộ phục vụ huấn luyện, diễn tập và sẵn sàng chiến đấu.

Cụ thể, hệ thống kho tàng, trạm xưởng cất giữ vũ khí, khí tài, đạn dược luôn bảo đảm an toàn và thường xuyên được kiểm tra, nâng cấp, sửa chữa, chấp hành nghiêm nguyên tắc phòng cháy, chữa cháy, bảo đảm vệ sinh an toàn lao động. Bộ phận chuyên trách của Phòng Kỹ thuật Bộ CHQS tỉnh thường xuyên kiểm tra, thống kê số lượng và kiểm định chất lượng, không để thất thoát vũ khí, trang bị kỹ thuật và xảy ra cháy, nổ. Việc tổ chức bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, niêm cất vũ khí, trang bị, khí tài theo phân cấp, bình quân các chỉ tiêu đạt trên 105% kế hoạch năm. Chất lượng bảo dưỡng, sửa chữa ngày càng được nâng lên, góp phần giữ vững và nâng cao hệ số kỹ thuật của vũ khí, trang bị, khí tài.

Sáng kiến "Giá chân bia vận động điều khiển từ xa” của Trung úy Nguyễn Viết Xuân, Trung đoàn 994

Công tác huấn luyện khai thác, sử dụng thành thạo các loại vũ khí, trang bị, khí tài hiện có của đơn vị, phương tiện xe máy hệ 1 mới trang bị được chú trọng. Đối với chiến sĩ mới được chú trọng huấn luyện tính năng cấu tạo của vũ khí, trang bị, khí tài, công tác bảo quản, bảo dưỡng, bảo đảm an toàn khi tiếp xúc với vũ khí, đạn dược.

Thông qua phong trào “giữ tốt, dùng bền, an toàn, tiết kiệm” trong 5 năm qua, lực lượng quân sự tỉnh đã tiết kiệm được gần 600 triệu đồng. Ngoài ra, việc phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với địa phương, các lực lượng trên địa bàn để tạo vành đai bảo vệ tuyệt đối an toàn kho vũ khí, đạn được thực hiện theo đúng quy định.

Bảo đảm an toàn giao thông

Cùng với những nội dung trên, việc bảo đảm ATGT cũng được Bộ CHQS tỉnh quan tâm, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện. Hàng năm, Bộ CHQS tỉnh phối hợp với Ban ATGT tỉnh tổ chức tuyên truyền, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông cho cán bộ, chiến sĩ.

Cùng với tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm các quy định, giải pháp về bảo đảm an toàn giao thông, hàng năm đơn vị phối hợp phát động Tháng ATGT; cấp phát trên 1.000 cuốn sách Hướng dẫn sử dụng xe máy an toàn và trên 2.500 áp phích tuyên truyền về ATGT cho toàn lực lượng. 100% các cơ quan, đơn vị tổ chức tuyên truyền phát động ATGT và tổ chức cho 100% cán bộ, chiến sĩ viết cam kết thực hiện bảo đảm ATGT khi đi công tác, đi phép, tranh thủ.

Kiểm tra giấy tờ, phương tiện của quân nhân trước khi ra khỏi đơn vị tham gia giao thông

Các biện pháp làm cho quân đội luôn đi đầu trong nhận thức và hành động theo chuẩn mực “Văn hóa giao thông” được đẩy mạnh. Các phương tiện đủ điều kiện an toàn kỹ thuật mới cho phép lưu thông. Trong 5 năm, số km an toàn xe ô tô quân sự đạt 995.000 km. Ngoài ra, đơn vị còn thường xuyên kiểm tra, kiểm soát xe quân sự trên các tuyến đường giao thông và tình trạng kỹ thuật, giấy tờ đối với xe mô tô cá nhân. Nhờ đó, tình hình vi phạm về ATGT cơ bản giảm cả trên 3 tiêu chí, số vụ tai nạn, số người chết và bị thương.

Có thể nói, CVĐ 50 đã tạo không khí thi đua sôi nổi, rộng khắp trong lực lượng quân sự tỉnh. Mỗi cơ quan, đơn vị có một cách làm sáng tạo, linh hoạt trong công tác quản lý, sử dụng vũ khí, trang bị, khí tài không chỉ tốt, bền, an toàn, tiết kiệm mà còn góp phần nâng cao chất lượng công tác kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra.

Bài, ảnh: Phan Tân

7,726
Viết bình luận mới