HOTLINE: 0834 244 333   |   THÔNG TIN TÒA SOẠN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ
quà tặng doanh nghiệp

Phát huy truyền thống anh hùng, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân Đắk Nông vững mạnh

Cập nhật ngày: 27/10/2017 | 09:41 GMT+7

Vào những ngày cuối tháng 10/1945, các đoàn công tác của Trung ương và Khu ủy đã đến Đắk Lắk chỉ đạo công tác chuẩn bị kháng chiến, trọng tâm là công cuộc vũ trang toàn dân, xây dựng và tổ chức các đội tự vệ chiến đấu.

Cùng với công tác vũ trang toàn dân, tỉnh quyết định thành lập Ban Quân sự gồm 20 người, do đồng chí Phan Kiệm làm Trưởng ban. Trên địa bàn Đắk Nông, vùng Ba ranh giới (Tuy Đức ngày nay) được tăng cường 1 Tiểu đoàn tân binh và 1 Đại đội Nam Tiến, nâng tổng số lên 3 đại đội (mỗi đại đội có 1 trung đội người Kinh, 2 trung đội người dân tộc thiểu số).

Tỉnh thành lập Ban Chỉ huy Mặt trận Ba ranh giới do các đồng chí: Vũ Bình làm Chỉ huy trưởng; YBih Alêo làm Chỉ huy phó; Tống Đình Phương làm Chính trị viên. Đây chính là tiền thân lực lượng vũ trang của tỉnh được thành lập và hoạt động trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Ngày 5/11/2014, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đã có Quyết định số 2172 về việc công nhận ngày 27/10/1945 - ngày thành lập Ban Chỉ huy Mặt trận Ba ranh giới là ngày truyền thống của lực lượng vũ trang nhân dân (LLVTND) tỉnh Đắk Nông.

Đại tá Trương Xuân Lai, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh động viên thanh niên thị xã Gia Nghĩa lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự. Ảnh: Phan Tân

Từ các đội công tác vũ trang tuyên truyền trong những năm đầu kháng chiến chống Pháp phát triển lên thành những đơn vị vũ trang địa phương, LLVTND tỉnh Đắk Nông đã từng bước trưởng thành toàn diện trên cả ba thứ quân, anh dũng chiến đấu và chiến thắng kẻ thù, làm tròn nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó. Trong quá trình đó, để xây dựng quân đội vững mạnh về mọi mặt, trước hết là về chính trị, công tác đảng, công tác chính trị giữ vai trò quan trọng, xuyên suốt.

Lịch sử 72 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành lớn mạnh cho thấy, công tác chính trị đã trở thành nền tảng vững chắc, bảo đảm cho LLVTND tỉnh thực sự là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của cấp ủy, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Ngày nay, vấn đề xây dựng LLVTND tỉnh vững mạnh về chính trị là vấn đề cấp bách hơn bao giờ hết. Nhất là trong điều kiện các thế lực thù địch tiếp tục đẩy mạnh thực hiện "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ. Thâm độc hơn, chúng ra sức tìm mọi cách để "phi chính trị hóa quân đội", tuyên truyền, lôi kéo, hòng làm cho cán bộ, chiến sĩ xa rời mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Mặt trái của nền kinh tế thị trường và những tiêu cực trong đời sống xã hội đã và đang tác động đến tâm tư, tình cảm của cán bộ, chiến sĩ trong LLVTND. Do đó, để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới, cần đẩy mạnh xây dựng LLVTND tỉnh vững mạnh toàn diện; trong đó lấy xây dựng vững mạnh về chính trị làm cơ sở với những giải pháp chủ yếu sau:

Quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm chính trị, nhiệm vụ  quân sự, quốc phòng của Đảng, chấp hành nghiêm nguyên tắc lãnh đạo; nghiên cứu và tổ chức thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên về nhiệm vụ chính trị, quân sự - quốc phòng, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, nền quốc phòng toàn dân vững mạnh; vận dụng đúng đắn, sáng tạo và phù hợp vào đặc điểm, tình hình thực tế của địa phương.

Nắm vững quan điểm, đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng, nhiệm vụ của quân đội và xây dựng LLVT vững mạnh toàn diện, phòng chống có hiệu quả âm mưu, chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch. Thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ" trong LLVTND tỉnh.

Công tác đảng, công tác chính trị bám sát tình hình nhiệm vụ, không ngừng nâng cao chất lượng, đổi mới nội dung, hình thức hoạt động, coi đây là nhân tố hàng đầu để xây dựng LLVT địa phương vững mạnh toàn diện cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, đạo đức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong mọi hoàn cảnh.

 Không ngừng xây đắp mối quan hệ máu thịt quân - dân; làm tốt công tác vận động quần chúng, tham gia xây dựng cơ sở chính trị xã, phường, thị trấn vững mạnh toàn diện. Trước hết là vững mạnh về quốc phòng-an ninh, giúp nhân dân phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai bão lũ, tìm kiếm cứu nạn, xóa đói giảm nghèo, góp phần tích cực vào nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân trên địa bàn.

Nêu cao tinh thần quốc tế cao cả, đoàn kết chặt chẽ với quân đội và nhân dân các nước láng giềng, giữ vững hòa bình và an ninh biên giới; giáo dục cho mọi đối tượng nhận thức quy luật: “Sức mạnh đoàn kết quốc tế”, đường lối quan điểm quốc tế đúng đắn của Đảng ta. Tạo cơ sở niềm tin chính ngay trong tâm trí, tư tưởng nhận thức của bạn, trở thành yếu tố sức mạnh giúp ta hoàn thành nhiệm vụ.

Với truyền thống và kinh nghiệm 72 năm qua, cùng với trách nhiệm chính trị của mình, tin tưởng rằng, LLVTND tỉnh sẽ xây dựng vững mạnh toàn diện, có chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu cao, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

Đại tá Trương Xuân Lai

866
Viết bình luận mới
Thăm dò ý kiến

Một thời gian dài, tình trạng sạt lở do khai thác cát dọc sông Krông Nô, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông đã ảnh hưởng lớn đến đời sống sản xuất người dân. Trong khi đó, việc xử lý, khắc phục còn chưa triệt để. Theo bạn đâu là nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên?