Quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia

Cập nhật ngày: 20/07/2020 | 09:11 GMT+7
ỨNG DỤNG ĐỌC BÁO TỰ ĐỘNG
Âm thanh
CHỌN GIỌNG ĐỌC

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh Đắk Nông luôn phát huy vai trò nòng cốt, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Chú trọng xây dựng Đảng

Đại tá Phạm Minh Tiến, Chính ủy Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh cho biết: “Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ BĐBP tỉnh luôn quán triệt, thực hiện tốt, chấp hành nghiêm sự lãnh đạo của Bộ Tư lệnh BĐBP, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đắk Nông. Nội bộ đoàn kết, thống nhất, đề ra nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị cơ bản thực hiện thắng lợi mục tiêu, chỉ tiêu bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia".

Lãnh đạo BĐBP tỉnh kiểm tra công tác xây dựng cột mốc phụ trên tuyến biên giới

Trong 5 năm qua, Đảng ủy lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên và nghị quyết của cấp mình. Công tác giáo dục cho cán bộ, đảng viên nâng cao nhận thức, xác định vai trò, tinh thần, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được đặt lên hàng đầu.

Việc thực thiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Quân ủy Trung ương về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được chú trọng, đạt nhiều kết quả tích cực. Cán bộ, đảng viên, chiến sĩ an tâm tư tưởng công tác, bám trụ nơi biên giới, coi đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt.

Các cấp ủy, tổ chức đảng thường xuyên được kiện toàn, phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng đơn vị. Phong cách, lề lối làm việc khoa học, tập thể, dân chủ, dám nghĩ, dám làm, dám chịu, nói đi đôi với làm, sâu sát cơ sở được phát huy.

Nghị quyết chương trình kế hoạch lãnh đạo được đổi mới, nâng cao chất lượng theo hướng ngắn gọn, sát chức năng, tình hình nhiệm vụ cơ quan, đơn vị, bảo đảm lãnh đạo toàn diện. Chất lượng sinh hoạt cấp ủy, tổ chức đảng, sinh hoạt đảng theo hướng mở rộng dân chủ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao tinh thần tự phê bình và phê bình.

Bảo vệ vững chắc biên giới

Phát huy vai trò nòng cốt, BĐBP tỉnh thực hiện đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng, trọng tâm là tham mưu hiệu quả cho địa phương về các chủ trương, giải pháp trong quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng khu vực phòng thủ, nền biên phòng toàn dân. Công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, đấu tranh với các loại tội phạm, hành vi vi phạm Quy chế biên giới được tiến hành đồng bộ, đúng thời gian quy định.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Đắk M' Bai (Đắk Mil) tuần tra bảo vệ biên giới

Việc phối hợp với các cấp, ngành trong quản lý, bảo vệ biên giới, đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên khu vực biên giới được thực hiện chặt chẽ. Cụ thể, đã có gần 30 nghìn tổ, đội thường xuyên tuần tra, kiểm soát, mật phục trên biên giới, quản lý chặt chẽ biên giới, mốc giới, đường mòn, lối mở, phòng chống vượt biên, xâm nhập.

Đặc biệt, đơn vị phối hợp chặt chẽ với các lực lượng làm nhiệm vụ trên biên giới, cửa khẩu thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, nhất là trong thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, không để lây lan qua biên giới, cửa khẩu.

Triển khai thực hiện Nghị định thư phân giới, cắm mốc biên giới trên đất liền giữa Việt Nam và Campuchia, BĐBP tỉnh đã xây dựng hoàn thành 8 vị trí với 16 cột mốc chính, 89 vị trí với 168 cột mốc phụ, 11 cọc dấu, xác định được 48 tâm cồn bãi trên sông, suối, 9 điểm đặc trưng và đã phân giới được 117.066m đường biên giới.

Công tác đấu tranh phòng chống ma túy, tội phạm từng bước đổi mới, hiệu quả, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới. Nhiệm vụ quản lý, kiểm soát xuất, nhập cảnh tại các cửa khẩu đúng thủ tục, nguyên tắc và kịp thời đấu tranh ngăn chặn các hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, các loại tội phạm. Công tác đối ngoại biên phòng xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị không ngừng được tăng cường.

Xây dựng thế trận lòng dân

Hàng ngày, những người lính quân hàm xanh thường xuyên bám sát địa bàn, đi sâu tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số. Cán bộ, chiến sĩ cùng với đảng bộ, chính quyền địa phương tìm ra những giải pháp hữu hiệu, tham gia xây dựng chương trình kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội phù hợp với tình hình thực tế để đẩy nhanh công tác xóa đói giảm nghèo cho đồng bào…

Cán bộ, chiến si Đồn biên phòng Cửa khẩu Thuận An giúp bà con bon Sar Pa, xã Thuận An làm chuồng trại chăn nuôi

BĐBP tỉnh đã thực hiện 7 chương trình giúp dân xóa đói giảm nghèo; giúp dân 7.980 ngày công lao động sản xuất; khám bệnh phát thuốc  cho 3.839 người, tặng bà con 200 con bò giống. Trong khuôn khổ thực hiện chương trình “Nâng bước em tới trường” từ năm 2015 đến nay đã hỗ trợ các em học sinh trên địa bàn biên giới và con em  phía bên kia biên giới trên 2,2 tỷ đồng…

Với những việc làm ý nghĩa, BĐBP tỉnh đã góp phần củng cố lòng tin, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc ở khu vực biên giới. Nhân dân trở thành “tai mắt” của người lính biên phòng trong việc giữ gìn biên cương Tổ quốc.

Đồn biên phòng Đắk Lao (Đắk Mil) lập chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 ngay từ biên giới

Dấu mốc quan trọng

Với phương châm “Dân chủ, đoàn kết, kỷ cương, quyết thắng”, Đại hội đại biểu Đảng bộ BĐBP tỉnh lần thứ XI là dấu mốc quan trọng, tiếp tục khẳng định sự đoàn kết, thống nhất ý chí, quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia của BĐBP tỉnh.

Đồn biên phòng Tuy Đức (Tuy Đức) tổ chức Tiết học vùng biên để tuyên truyền, giáo dục cho học sinh

Đảng ủy tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng, năng lực chỉ huy, điều hành của các cấp trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Cùng với nắm chắc tình hình nội, ngoại biên, đơn vị vận dụng đồng bộ, toàn diện các biện pháp công tác biên phòng, từ đó, kịp thời phát hiện, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, phương thức, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, các loại tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới.

Toàn lực lượng biên phòng tỉnh phát huy sức mạnh tổng hợp, xây dựng nền biên phòng toàn dân vững chắc, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; tham gia phát triển kinh tế-xã hội gắn với củng cố, tăng cường quốc phòng-an ninh và đối ngoại, bảo vệ an toàn các mục tiêu, công trình quan trọng.

Bài, ảnh: Lam Giang

12,077
Viết bình luận mới