HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Thị xã Gia Nghĩa bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho trên 25.500 lượt người

Cập nhật ngày: 14/10/2019 | 09:56 GMT+7

Trong giai đoạn 2009-2019, công tác bồi dưỡng, giáo dục kiến thức quốc phòng – an ninh (QPAN) được các cấp, các ngành, cơ quan, đoàn thể, địa phương ở thị xã Gia Nghĩa tổ chức chặt chẽ.

Toàn thị xã đã tổ chức bồi dưỡng kiến thức QPAN cho trên 25.500 lượt người. Công tác bồi dưỡng, kiến thức QPAN được kết hợp với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và gắn với phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”.

11 học viên xuất sắc Lớp bồi dưỡng kiến thức QPAN đối tượng 3, khóa 55 năm 2019 được Trường Quân sự tỉnh Đắk Nông tặng giấy khen. Ảnh: Hồng Thoan

Hình thức này đã giúp cán bộ, đảng viên vừa nắm vững chủ trương, quan điểm của Đảng, tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội và QPAN của địa phương vừa có điều kiện để vận dụng giữa lý luận và thực tiễn. Thông qua đó, đội ngũ cán bộ, đảng viên không chỉ được củng cố, tăng cường bản lĩnh chính trị, nâng cao trình độ lý luận, kinh nghiệm thực tiễn công tác QPAN mà còn góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị.

Phan Tân

6,669
Viết bình luận mới