HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Xây dựng lực lượng sĩ quan dự bị đúng biên chế, bảo đảm chất lượng

Cập nhật ngày: 14/10/2019 | 09:58 GMT+7

Xác định công tác xây dựng lực lượng sĩ quan dự bị (SQDB) là nội dung quan trọng trong nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương, nhất là sau khi Chính phủ ban hành Nghị định số 26 về SQDB, Đắk Nông đã tổ chức đăng ký, quản lý, bồi dưỡng, sắp xếp SQDB vào các đơn vị dự bị động viên theo đúng quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Bốn thăm hỏi, động viên lực lượng dự bị tham gia huấn luyện phục vụ thực binh Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh

Nhiệm vụ trọng tâm

Nhận thức rõ tầm quan trọng của Nghị định 26 là cơ sở cho cấp ủy, chỉ huy đơn vị bố trí, sắp xếp, sử dụng đội ngũ SQDB phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ và thực hiện chính sách hậu phương quân đội, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã tham mưu tỉnh triển khai thực hiện nghiêm túc. Nghị quyết nhiệm kỳ, hàng năm, hàng quý của Đảng bộ Quân sự tỉnh đều có nội dung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện luật Sĩ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam và Nghị định 26 và xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm của cấp ủy, người chỉ huy các cấp.

Đại tá Nguyễn Văn An, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh đánh giá: Nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương về công tác động viên quân đội nói chung và công tác xây dựng đội ngũ SQDB nói riêng được nâng lên. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo tạo nguồn đào tạo SQDB ngày càng được quan tâm, phối hợp thực hiện đồng bộ. Các cơ quan, đơn vị đã tích cực vận dụng bằng nhiều hình thức và các biện pháp phù hợp để phổ biến, tuyên truyền giáo dục quân nhân dự bị nói chung và SQDB nói riêng về các nội dung, quy định trong Nghị định 26…

Trung đoàn 994 huấn luyện lực lượng dự bị động viên nắm vững kỹ thuật tác chiến bằng súng máy phòng không 12 ly 7

Nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương, lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị, cán bộ, chiến sĩ và người dân về vai trò, vị trí chiến lược, tầm quan trọng và yêu cầu xây dựng đội ngũ SQDB trong tình hình hiện nay ngày càng nâng cao. Từng SQDB nhận thức rõ ý thức, trách nhiệm của bản thân, tự giác đăng ký, phục vụ trong ngạch dự bị theo đúng quy định của pháp luật.

Sắp xếp đúng biên chế

Hàng năm, căn cứ vào nhu cầu của các đơn vị dự bị động viên và số lượng, chất lượng SQDB hiện có, Bộ CHQS tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch dự kiến chỉ tiêu đào tạo, huấn luyện, bổ túc SQDB. Khi có chỉ tiêu đào tạo SQDB, tỉnh tiếp tục phân bổ chỉ tiêu cụ thể cho từng địa phương, đồng thời phối hợp với các ban ngành, đoàn thể tổ chức tuyển chọn nguồn, xác minh trình độ học vấn, tư tưởng chính trị, đạo đức, hoàn cảnh kinh tế, quan hệ xã hội từng trường hợp. Chất lượng công tác tuyển chọn, xét duyệt qua các năm từng bước được nâng lên. Vì vậy, tư tưởng học viên khi nhập học rất vững vàng, trình độ nhận thức, tiếp thu tương đối đồng đều, kết quả học hầu hết đạt khá giỏi.

Cụ thể, trong thời gian qua Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các huyện, thị xã ra quyết định gọi đi đào tạo, huấn luyện bổ túc SQDB từ cán bộ, công chức và SQDB hạng 1 cũng như đề nghị Quân khu ra quyết định gọi quân nhân chuẩn bị xuất ngũ đi đào tạo SQDB, đạt 100% chỉ tiêu được giao. 100% học viên tốt nghiệp được Bộ Quốc phòng phong quân hàm thiếu úy SQDB. Kết quả trên đã kịp thời khắc phục sự thiếu hụt SQDB, từng bước ổn định tổ chức, biên chế và nâng cao chất lượng các đơn vị dự bị động viên.

Bộ CHQS tỉnh liên kết với Trường Quân sự Quân khu 5 đào tạo sĩ quan dự bị tại Trường Quân sự tỉnh

Tỉnh còn tổ chức bổ túc, huấn luyện cho hàng ngàn SQDB theo đúng chỉ tiêu, nội dung, thời gian theo quy định. Các địa phương cũng thường xuyên tiến hành đăng ký, quản lý, phúc tra SQDB và xem đây là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng lực lượng dự bị động viên.

Song song đó, hàng năm, Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị quán triệt và thực hiện khá tốt công tác đăng ký, quản lý SQDB. Trong đó, đội ngũ cán bộ quân sự cơ sở phát huy vai trò trách nhiệm, kịp thời nắm bắt những biến động của SQDB trên địa bàn, giúp địa phương và đơn vị nhận nguồn nắm chắc tình hình trên từng địa bàn dân cư. Khi có sự thay đổi về nơi cư trú, di chuyển, vắng mặt khỏi địa bàn, đội ngũ SQDB đã chấp hành và thực hiện nghiêm quy định đăng ký.

Lực lượng dự bị động viên thuộc Trung đoàn 994 thực binh bắn đạn thật trong diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh

Nắm vững phương châm “gần, gọn địa bàn”

Theo Bộ CHQS tỉnh, việc ban hành Nghị định 26 về SQDB đã giúp cấp ủy, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể có cơ sở xây dựng, quản lý lực lượng ngày càng tốt hơn, nhưng bên cạnh vẫn còn không ít khó khăn, vướng mắc cần giải quyết.

Trong đó, đa số SQDB có hoàn cảnh gia đình khó khăn, việc làm chưa ổn định, tác động bởi mặt trái của cơ chế thị trường, dẫn đến nhiều phức tạp nảy sinh liên quan đến công tác xây dựng đội ngũ SQDB. Các chế tài xử lý tổ chức, cá nhân vi phạm trong công tác xây dựng SQDB còn nhẹ, chưa có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành trong công tác đăng ký, quản lý, dẫn đến ý thức chấp hành của một số SQDB chưa cao. Chế độ, chính sách đối với SQDB còn thấp, nhất là chế độ khi huy động tham gia huấn luyện, diễn tập. Mặt khác, Nghị định 26 chưa quy định việc đăng ký, quản lý tổ chức xây dựng, gọi đi đào tạo, huấn luyện SQDB trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp tư nhân, công ty cổ phần, nên gặp khó khăn.

 

Tính đến tháng 9/2019, toàn tỉnh đã đăng ký, quản lý SQDB đạt 211,2% so với nhu cầu, tăng 169,7% so với năm 2004. Công tác sắp xếp, bổ nhiệm, miễn nhiệm, thăng quân hàm SQDB được thực hiện theo đúng quy trình, điều kiện, tiêu chuẩn, bảo đảm đúng thủ tục nguyên tắc, kịp thời và nền nếp. Đội ngũ SQDB được xếp vào đơn vị dự bị động viên phát huy được tinh thần trách nhiệm, có khả năng lãnh đạo, chỉ huy, điều hành đơn vị đáp ứng nhiệm vụ được giao.

 

Theo Đại tá Nguyễn Văn An, trước thực tế trên, cùng với tiếp tục quán triệt sâu sắc yêu cầu, nhiệm vụ, các đơn vị lực lượng quân sự tỉnh chủ động phối hợp các ngành, đoàn thể, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức cho cán bộ, đảng viên và người dân về vị trí, vai trò của đội ngũ SQDB. Các cấp, các ngành, địa phương cũng phải nắm vững phương châm xây dựng đội ngũ SQDB “gần, gọn địa bàn”, lấy chất lượng đúng chuyên nghiệp quân sự là chính.

Các đơn vị, địa phương cần kết hợp chặt chẽ xây dựng đội ngũ SQDB với việc thực hiện nhiệm vụ của địa phương, bảo đảm chính sách, chế độ đối với SQDB và gia đình của họ. Ngoài ra, để góp phần nâng cao chế độ, chính sách đối với SQDB, Trung ương cần điều chỉnh tăng hệ số phụ cấp trách nhiệm cho phù hợp với tình hình kinh tế hiện nay. Đồng thời, việc đăng ký, quản lý, tổ chức xây dựng, gọi đi đào tạo huấn luyện SQDB trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp tư nhân, công ty cổ phần cũng phải được quy định rõ.

Bài, ảnh: Lam Giang

7,907
Viết bình luận mới
Thăm dò ý kiến

Tính đến ngày 6/7, Đắk Nông có 25 trường hợp dương tính với vi rút gây bệnh bạch hầu, trong đó đã có 2 trường hợp tử vong. Bạn đánh giá mức độ nguy hiểm của dịch bệnh này như thế nào?