HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh

Cập nhật ngày: 13/12/2018 | 08:25 GMT+7

Tỉnh Đắk Nông nằm ở phía Nam Tây Nguyên, có vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng - an ninh (QPAN). Trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và lực lượng quân sự tỉnh luôn tích cực xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, toàn diện với phương châm thiết thực, hiệu quả, sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc trong mọi tình huống.

Gắn phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng - an ninh

Để cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác quốc phòng, nhiệm vụ quân sự địa phương, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, chương trình, kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội gắn với củng cố QPAN.

Chiến sĩ Trung đoàn 994 diễn tập tiến công đánh địch trong diễn tập Khu vực phòng thủ tỉnh năm 2018

Trong quá trình triển khai thực hiện, các cấp, các ngành đã chú trọng xây dựng tiềm lực chính trị, lấy thế trận lòng dân làm cơ sở xây dựng tiềm lực quân sự, kinh tế - xã hội, kịp thời ngăn chặn âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch. Nhận thức của cấp ủy, chính quyền, các ngành, địa phương, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân về quan điểm, đường lối quốc phòng của Đảng, Nhà nước được nâng lên cũng như nắm rõ, vận dụng và hoạt động đúng nguyên tắc, cơ chế lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của chính quyền về QPAN...

Sự kết hợp giữa kinh tế với QPAN được triển khai khá tốt, thể hiện rõ trong lập quy hoạch tổng thể, thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Cơ quan quân sự các cấp không chỉ làm tốt chức năng tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền trong việc quản lý nhà nước về quốc phòng, mà còn thực hiện nghiêm túc việc khảo sát, thẩm định và giám sát việc triển khai các dự án kinh tế, quốc phòng theo nguyên tắc có lợi cho quốc phòng hoặc chí ít cũng không làm ảnh hưởng thế trận khu vực phòng thủ.

Đồng thời, việc khảo sát, quy hoạch, đăng ký, quản lý chặt chẽ các cơ sở công nghiệp lưỡng dụng, phương tiện kỹ thuật của nền kinh tế, sẵn sàng động viên phục vụ nhiệm vụ quốc phòng khi có tình huống cũng luôn được chú trọng. Đến nay, kinh tế-xã hội của tỉnh đã có bước phát triển khá, bước đầu phát huy được hiệu quả tiềm năng, lợi thế, mở rộng sản xuất hàng hóa, tạo được tốc độ tăng trưởng khá cao. Cơ sở vật chất kỹ thuật và hạ tầng kinh tế-xã hội có nhiều thay đổi, bộ mặt nông thôn khởi sắc, đời sống của đại bộ phận nhân dân được cải thiện rõ rệt.

Nâng cao chất lượng tổng hợp của lực lượng quân sự

Công tác huấn luyện các lực lượng được thực hiện với phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, trọng tâm là huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu, tích cực đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp. Qua đó, hàng năm tỉnh đã tổ chức huấn luyện bộ đội thường trực đạt 99,08% quân số; huấn luyện dân quân tự vệ đạt 95,2% quân số; huấn luyện quân nhân dự bị đạt 97% quân số.

Công tác tổ chức diễn tập chiến thuật các cấp, các hình thức đạt kết quả khá, bảo đảm an toàn. Với tinh thần “người sẵn sàng, vũ khí trang bị sẵn sàng, có lệnh là lên đường làm nhiệm vụ được ngay”, lực lượng quân sự tỉnh luôn nắm chắc tình hình, vững vàng tay súng, mưu trí sáng tạo, chủ động đối phó có hiệu quả với các tình huống xảy ra.

Lực lượng quân sự tỉnh phát huy vai trò nòng cốt trong diễn tập Khu vực phòng thủ tỉnh năm 2018

Phát biểu tại Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 28 của Bộ Chính trị “Về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới”, đồng chí Lê Diễn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đề nghị, cấp ủy, chính quyền tiếp tục quán triệt sâu sắc, cụ thể hóa Nghị quyết 28 để huy động sức mạnh của toàn dân, hệ thống chính trị cùng với các lực lượng vũ trang xây dựng thế trận, khu vực phòng thủ tỉnh vững chắc, nhất là xây dựng tiềm lực tinh thần. Các ngành, địa phương, lực lượng vũ trang phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, phân tích đánh giá tình hình để tham mưu tốt cho tỉnh trong phát triển kinh tế gắn với bảo đảm QPAN.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng lưu ý, trong quy hoạch, phát triển  kinh tế-xã hội, xây dựng các dự án vừa phải bảo đảm để phục vụ phát triển vừa là điểm tựa khi có tình huống xảy ra. Cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, tăng cường nắm bắt tâm tư nguyện vọng, giải quyết các vướng mắc để huy động sự đồng thuận của nhân dân trong xây dựng khu vực phòng thủ cũng như có tinh thần cảnh giác trước mọi âm mưu thủ đoạn lôi kéo, kích động của các thế lực thù địch. Lực lượng vũ trang tỉnh tập trung xây dựng theo hướng “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, gắn với chú trọng nâng cao chất lượng chính trị, độ tin cậy của lực lượng dân quân, tự vệ và lực lượng dự bị động viên.

 

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của việc xây dựng nền quốc phòng toàn dân là đẩy mạnh công tác giáo dục quốc phòng. Trong khoảng 10 năm qua, tỉnh đã tổ chức bồi dưỡng kiến thức QPAN cho 24.000 cán bộ, đảng viên. Hàng năm có trên 39.000 học sinh, sinh viên tham gia các môn học giáo dục QPAN.

 

Bài, ảnh: Lam Giang

9,068
Viết bình luận mới