Cần sớm xây dựng kế hoạch thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại

Cập nhật ngày: 09/08/2017 | 09:34 GMT+7

Theo kết quả điều tra, rà soát định kỳ của các ngành chức năng, tổng khối lượng chất thải nguy hại trong những năm gần đây trên địa bàn liên tục tăng lên.

Nếu như trước năm 2015, tổng khối lượng chất thải nguy hại phát sinh chưa tới 50 tấn/năm thì riêng năm 2016 đã lên gần 57 tấn. Trong số này, khối lượng chất thải nguy hại phát sinh chủ yếu từ ngành y tế (27 tấn, chiếm 47%) và các ngành nghề, sản xuất kinh doanh khác như: Thủy điện, khai thác khoáng sản, chế biến gỗ, chế biến cồn, gara ô tô…

Sau một số sự cố môi trường xảy ra thời gian qua, công tác thanh kiểm tra công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh ngày càng được quan tâm. Theo ông Nguyễn Văn Hiệp, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và môi trường (TN&MT) thì trong quá trình kiểm tra các đơn vị sản xuất, kinh doanh, các ngành chức năng cũng kết hợp rà soát tình hình quản lý chất thải rắn và chất thải nguy hại. Trong đó, đơn vị đặc biệt quan tâm tới việc hướng dẫn, nhắc nhở các đơn vị đăng ký chủ nguồn chất thải nguy hại, yêu cầu các đơn vị xây dựng các kho chứa, lưu giữ chất thải nguy hại theo quy định… Kết quả, toàn tỉnh đã có 11 đơn vị được Sở TN&MT hướng dẫn đăng ký chủ nguồn chất thải nguy hại và 9 đơn vị được cấp Sổ đăng ký chủ nguồn chất thải nguy hại.

Theo nhận định của Sở TN&MT, phần lớn các cơ sở sản xuất, kinh doanh đã có ý thức trong việc tuân thủ các quy định về quản lý chất thải nguy hại. Nhưng một vấn đề bất cập hiện nay là tỉnh ta chưa có đơn vị nào được cấp phép xử lý chất thải nguy hại. Các cơ sở phát sinh chất thải nguy hại buộc phải hợp đồng với các đơn vị được cấp phép ở Bình Phước, Bình Dương… để thu gom, vận chuyển và xử lý.

Lượng chất thải nguy hại phát sinh hàng tháng tuy có tăng nhưng chưa nhiều nên hầu hết được các cơ sở thu gom, phân loại, lưu trữ trong các kho chứa. Trong khi đó, một số đơn vị hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu và khai thác, chế biến khoáng sản (đá) chưa có kho lưu chứa chất thải riêng biệt hoặc có kho chứa nhưng còn tạm bợ; chưa phân loại, dán nhãn chất thải theo quy định; chưa thực hiện báo cáo tình hình quản lý chất thải nguy hại định kỳ…

Trước tình hình đó, Sở TN&MT đã triển khai thực hiện dự án “Điều tra, đánh giá thực trạng phát sinh và đề xuất giải pháp tối ưu phục vụ xây dựng kế hoạch thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại trên địa bàn tỉnh Đắk Nông”. Ông Nguyễn Văn Hiệp cho biết: “Đến thời điểm hiện tại, chúng tôi đã hoàn tất công việc điều tra, thu thập số liệu và lấy ý kiến các sở, ban ngành, các đơn vị có liên quan để tổng hợp kết quả dự án. Hiện đơn vị đang khẩn trương thực hiện các bước nghiệm thu kết quả dự án để sớm tham mưu cho UBND tỉnh ban hành kế hoạch thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại trên địa bàn".

Lê Phước

1,849
Viết bình luận mới