Công tác quản lý môi trường năm 2016 đạt nhiều kết quả

Cập nhật ngày: 05/01/2017 | 09:57 GMT+7

Thực hiện chức năng tham mưu UBND tỉnh Đắk Nông về công tác quản lý nhà nước, trong năm 2016, Sở Tài nguyên và Môi trường đã đẩy mạnh các hoạt động bảo vệ môi trường và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Cán bộ Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra việc xả thải tại một cơ sở chăn nuôi heo ở Đắk Glong

Trước hết, trong năm qua, Sở đã tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành các văn bản quan trọng về lãnh đạo, quản lý môi trường. Tham mưu trình UBND tỉnh phê duyệt 14 báo cáo đánh giá tác động môi trường, 2 đề án bảo vệ môi trường chi tiết của các dự án, tổ chức kiểm tra, xác nhận việc thực hiện các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của 5 dự án, xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường cho 20 dự án, 8 tổ chức, đơn vị được xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản.

Công tác triển khai, khảo sát và tổng hợp dữ liệu xây dựng phần mềm cơ sở dữ liệu môi trường tỉnh Đắk Nông được các đơn vị chuyên môn đẩy mạnh. Hoạt động điều tra đánh giá đa dạng sinh học Khu Bảo tồn thiên nhiên Tà Đùng giai đoạn 2 được các bên liên quan triển khai đúng tiến độ.

Bên cạnh đó, Sở cũng đã làm tốt công tác cấp sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại cho 5 đơn vị, tiến hành thông báo thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp cho 13 đơn vị, tổng số tiền phí nộp vào ngân sách nhà nước đạt hơn 200 triệu đồng.

Song song với các công việc trên, năm 2016, các đơn vị chuyên môn trực thuộc cũng đã đẩy mạnh công tác kiểm tra, thanh tra về bảo vệ môi trường. Theo đó, lực lượng chức năng đã thanh tra 5 đợt; trong đó có 3 đợt trong kế hoạch và 2 đợt đột xuất. Tổng số cá nhân tổ chức được cơ quan có thẩm quyền thanh tra, kiểm tra là 21 đơn vị và đã có kết luận thanh tra, kiểm tra vi phạm của 12 đơn vị.

Qua kiểm tra công tác quản lý, sử dụng đất đai phát hiện nhiều sai sót, vi phạm của các tổ chức. Sở đã kiến nghị thu hồi hơn 1.800 ha đất của 13 đơn vị, ban hành 2 quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong  lĩnh vực đất đai với số tiền 53 triệu đồng. 

Năm qua cũng là năm Sở đã đẩy mạnh sự phối hợp với UBND các huyện, thị xã tổ chức thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về môi trường, khoáng sản đối với các tổ chức, cá nhân. Tiến hành xử phạt vi phạm hành chính 6 tổ chức và tham mưu cấp trên xử phạt 3 tổ chức với số tiền nộp vào ngân sách tỉnh lên đến hơn 1,1 tỷ đồng.

Ông Đàm Quang Trung, Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường cho biết, trong năm qua hệ thống cơ quan chuyên môn tham mưu quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường ở các cấp cơ bản đã được kiện toàn. Sở cũng đã củng cố bộ máy các đơn vị chuyên môn của mình theo hướng tinh gọn gắn con người với hiệu quả công việc, coi cải cách hành chính là một yếu tố có tính động lực hàng đầu. Điều này đã làm cho công tác quản lý nhà nước về môi trường năm 2016 có nhiều kết quả.

Có thể nói, chưa năm nào công tác xử phạt về môi trường lại ghi nhận nhiều vụ việc như năm qua. Đây chính là sự siết chặt công tác quản lý, là liệu pháp mạnh cho các tổ chức, cá nhân đối với việc coi nhiệm vụ bảo vệ môi trường là yếu tố đồng hành cùng sản xuất, kinh doanh. Đắk Nông thu hút, khuyến khích cá nhân, tổ chức phát triển sản xuất, kinh doanh nhưng sẽ luôn kiểm soát  ô nhiễm, bảo vệ môi trường.

Trong năm 2017, toàn ngành sẽ tập trung vào thực hiện các nội dung trọng tâm như: Xây dựng hệ thống quan trắc môi trường theo quy hoạch tổng thể mạng lưới quan trắc tài nguyên và môi trường quốc gia; thống kê các nguồn thải đổ trực tiếp và gián tiếp vào các lưu vực sông, suối, hồ đập trên toàn tỉnh nhằm đánh giá tổng thể các tác động đến môi trường, sạt lở từ hoạt động khai thác cát...

Bài, ảnh: Trần Lê

2,817
Viết bình luận mới