HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời cử tri Đắk Nông tại Công văn số 1929/BTNMT-PC ngày 09/4/2020

Cập nhật ngày: 22/06/2020 | 15:56 GMT+7

Cử tri tỉnh Đắk Nông kiến nghị: Cử tri đánh giá thực trạng công tác quản lý tài nguyên môi trường, đặc biệt là ở vùng tiếp giáp giữa các địa phương còn nhiều bất cập, lỏng lẻo, việc khai thác khoáng sản bừa bãi ngày càng nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp sự phát triển bền vững của đất nước. Cử tri kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo quyết liệt, kiên quyết hơn nữa đối với những địa phương và các cá nhân có liên quan để có giải pháp căn cơ trong xử lý vấn nạn trên.

Nội dung này, Bộ Tài nguyên và Môi trưòng trả lời tại Công văn số: 1929/BTNMT-PC ngày 09/4/2020 như sau:

Để nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước về khoáng sản, đồng thời ngăn chặn kịp thời việc khai thác khoáng sản trái phép, ngày 30/3/2015, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số: 03/CT-TTg về việc tăng cường hiệu lực thực thi chính sách, pháp luật về khoáng sản. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ ngành liên quan và các địa phương thực hiện nhiều giải pháp nhằm tăng cường hiệu lực công tác quản lý Nhà nước về khoáng sản, đặc biệt là công tác thanh tra, kiêm tra chấp hành pháp luật về khoáng sản, thanh tra trách nhiệm đối với các tổ chức hành chính và người đứng đầu trong quản lý Nhà nước về khoáng sản, xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật về khoáng sản và bảo vệ môi trường trong khai thác khoáng sản; chỉ đạo kiếm tra, xử lý đối với các cơ sở chế biến, sử dụng khoáng sản không có nguồn gốc hợp pháp, các cơ sở chế biến có công nghệ lạc hậu, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Bộ Tài nguyên và Môi trường đều đưa vào kế hoạch thanh tra, kiểm tra hàng năm của Bộ nội dung thanh tra, kiểm tra chuyên đề theo từng loại khoáng sản; thanh tra, kiếm tra các tố chức, cá nhân đế xử lý đối với các hành vi gây tổn thất lớn khoáng sản, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; phối họp với các địa phương trong việc nắm bắt thông tin, kiểm tra, xử lý hoạt động khai thác khoáng sản trái phép.

Thời gian qua, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã thực hiện nghiêm Chỉ thị số: 03/CT-TTg nêu trên và các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; đã ban hành Phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác, quy chế phối hợp trong quản lý khoáng sản (nhất là cát, sỏi lòng sông) ở vùng giáp ranh địa giới hành chính; quy định rõ trách nhiệm Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã nếu để xảy ra hoạt động khai thác khoáng sản trái phép, nhất là khai thác trái phép cát, sỏi lòng sông trên địa bàn quản lý mà không xử lý kịp thời hoặc diễn ra kéo dài hoặc tái diễn nhiều lần; xây dựng quy chế phối hợp quản lý cát, sỏi ở khu vực giáp ranh giữa hai hay nhiều tỉnh, thành phố. Đồng thời tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý kịp thời các vi phạm trong hoạt động thăm dò, khai thác cát sỏi lòng sông, lập bến bãi mua bán cát, sỏi trái phép; vận chuyến, sử dụng cát sỏi không có nguồn gốc hợp pháp. Xử lý nghiêm người đứng đầu, cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền quản lý nếu để xảy ra hoạt động khai thác cát, sỏi trái phép hoặc dung túng bao che cho đối tượng khai thác trái phép; lập bến bãi mua bán cát, sỏi trái phép. Yêu cầu các tổ chức, cá nhân khai thác cát, sỏi phải thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về thả phao, cắm mốc khu vực khai thác, thông báo niêm yết công khai thông tin về diện tích, công suất, số lượng tàu hoạt động... để các lực lượng chức năng và Nhân dân giám sát. Với sự chỉ đạo quyết liệt, có hiệu quả của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự nỗ lực triển khai thực hiện của các Bộ ngành, địa phương như đã nêu trên, hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước đối với tài nguyên khoáng sản đã được nâng cao, số lượng các vụ khai thác khoáng sản trái phép, nhất là cát, sỏi lòng sông đã giảm cả về số lượng và quy mô.

Tuy nhiên, hoạt động khai thác khoáng sản, nhất là cát, cuội sỏi trái phép, vi phạm pháp luật vẫn còn diễn ra, ngoài việc thất thoát khoáng sản còn ảnh hưởng xấu đến môi trường, môi sinh như phản ánh của Nhân dân và cử tri.

Nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới:

- Các địa phương, các Bộ liên quan tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 03 và các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về khoáng sản; tiếp tục ban hành quy chế phối hợp trong quản lý, xử lý vi phạm pháp luật về khoáng sản; cương quyết xử lý người đứng đầu địa phương nếu để xảy ra hoạt động khai thác khoáng sản trái phép;

- Các Bộ, ngành và địa phương triển khai Nghị định số: 23/2020/NĐ-CP ngày 24/02/2020 của Chính phủ Quy định về quản lý cát, sỏi lòng sông và bảo vệ lòng, bờ, bãi sông (có hiệu lực thi hành từ ngày 10/4/2020);

- Các Bộ, ngành và địa phương triển khai Nghị định số: 36/2020/NĐ-CP ngày 24/3/2020 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản (có hiệu lực thi hành từ ngày 10/5/2020) (thay thế Nghị định số: 33/2017/NĐ-CP ngày 03/4/2017 của Chính phủ), theo đó nội dung Nghị định đã bổ sung các hành vi vi phạm, tăng mức xử phạt các hành vi vi phạm từ 2 đến 3 lần nhằm tăng sức răn đe các tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản trái phép, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước về khoáng sản.

259
Viết bình luận mới
Thăm dò ý kiến

Tính đến ngày 6/7, Đắk Nông có 25 trường hợp dương tính với vi rút gây bệnh bạch hầu, trong đó đã có 2 trường hợp tử vong. Bạn đánh giá mức độ nguy hiểm của dịch bệnh này như thế nào?