Giá trị sản phẩm trồng trọt và chăn nuôi đều tăng

Cập nhật ngày: 15/06/2021 | 09:39 GMT+7
ỨNG DỤNG ĐỌC BÁO TỰ ĐỘNG
Âm thanh
CHỌN GIỌNG ĐỌC

Theo UBND thành phố Gia Nghĩa (Đắk Nông), hiện nay, giá trị sản phẩm trồng trọt và chăn nuôi của người dân trên địa bàn đều tăng so với 5 năm trước.

Thành phố hiện có trên 13.060 ha cây trồng các loại, giảm 43 ha so với năm 2015. Diện tích cây trồng giảm là do người dân chuyển đổi một số loại cây trồng hiệu quả kinh tế thấp sang trồng các loại cây có hiệu quả kinh tế cao và đẩy mạnh áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất.

Ảnh minh họa

Hiện nay, giá trị sản phẩm thu được trên 1 ha đất sản xuất ở Gia Nghĩa đạt 48,42 triệu đồng/năm, tăng 2,68 triệu đồng/năm so với năm 2015. Kết quả này là nhờ vào việc cải thiện chất lượng giống, cơ cấu cây trồng.

Ngành chăn nuôi trên địa bàn thành phố chuyển dần từ chăn nuôi hộ gia đình sang quy mô trang trại, tập trung. Thành phố hiện có khoảng 1,225 con trâu và bò; trên 10.700 con lợn (tăng khoảng 3.400 con so với 2015). Đàn gia cầm có 488.320 con, tăng khoảng 17.400 con so với 2015. Diện tích nuôi trồng thủy sản có 100 ha, tăng 33 ha so với 2015, sản lượng đạt trên 300 tấn/năm.

Thanh Nga

1,821
Viết bình luận mới