Phát triển nguồn nhân lực để xây dựng đô thị thông minh

Cập nhật ngày: 17/02/2021 | 09:20 GMT+7

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Gia Nghĩa lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 xác định phấn đấu đến năm 2025 đô thị Gia Nghĩa trở thành thành phố xanh, sạch, đẹp, văn minh, hiện đại. Thành phố Gia Nghĩa được xây dựng theo hướng thông minh, cơ bản đạt được các tiêu chí đô thị loại II.

Ngoài việc xây dựng đô thị thông minh về hạ tầng kỹ thuật, nguồn nhân lực được thành phố xác định là vai trò hết sức quan trọng. Bởi vì nguồn nhân lực phát triển thì mới đáp ứng việc vận hành đô thị thông minh, tạo nền tảng xây dựng đô thị thông minh.

Đô thị Gia Nghĩa ngày càng khang trang, từng bước đáp ứng yêu cầu xây dựng đô thị thông minh

Để đáp ứng được việc này, trong thời gian tới, UBND thành phố Gia Nghĩa dự kiến sẽ tập trung việc phát triển, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về công nghệ thông tin.

Thành phố tập trung đào tạo, bồi dưỡng, phổ cập cho cán bộ, công chức về kiến thức và kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin, an toàn, an ninh thông tin để đáp ứng nhu cầu công việc. Qua đào tạo, cán bộ, công chức, viên chức sẽ có kỹ năng sử dụng, khai thác thành thạo các hệ thống thông tin tích hợp của thành phố thông minh.

UBND thành phố Gia Nghĩa sẽ tăng cường phổ biến, tuyên truyền công tác xây dựng đô thị Gia Nghĩa theo hướng thông minh. Trong đó, thành phố chú trọng đào tạo, nâng cao nhận thức, phát huy năng lực của học sinh, sinh viên, thanh thiếu niên và xác định đây là lực lượng nòng cốt, đi đầu để xây dựng đô thị thông minh.

Thành phố sẽ tạo môi trường thuận lợi cho học sinh, sinh viên, thanh thiếu niên trong các hoạt động nghiên cứu, học tập và ứng dụng công nghệ thông tin, từng bước xây dựng thế hệ học sinh, sinh viên, thanh thiếu niên có trình độ cao, làm nền tảng cho xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh.

Bên cạnh những kế hoạch do UBND thành phố Gia Nghĩa đề ra, mỗi cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân sinh sống trên địa bàn cần phải chú trọng nâng cao nhận thức về lợi ích của việc xây dựng đô thị thông minh.

Đối với cán bộ, công chức, viên chức, cần chủ động nâng cao hiểu biết, nhận thức, trách nhiệm và hoàn thiện kỹ năng, năng lực công tác xây dựng đô thị thông minh. Thành phố sẽ tập trung tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến các tầng lớp Nhân dân về các chính sách, định hướng xây dựng đô thị thông minh trong thời gian tới.

Nhân dân cần có những thay đổi mạnh mẽ, trong đó việc thay đổi nhận thức, tăng cường sử dụng các tiện ích thông minh đã được thành phố triển khai, xây dựng. Mặt khác, Nhân dân cũng cần thực hiện việc tìm hiểu, góp ý, ủng hộ đối với các chính sách trong việc xây dựng đô thị thông minh.

Bài, ảnh: Phan Đinh

2,205
Viết bình luận mới