Cả nước phấn đấu 80% xã đạt chuẩn NTM vào năm 2025

Cập nhật ngày: 05/08/2022 | 14:48 GMT+7

Ngày 5/8, Bộ NN-PTNT đã tổ chức hội nghị triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2021-2025.

TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông Lê Trọng Yên phát biểu tại hội nghị

Hội nghị đã triển khai khung cơ chế, chính sách, định hướng nhiệm vụ, giải pháp thực hiện chương trình NTM. Theo đó, đến năm 2025, cả nước phấn đấu có ít nhất 80% số xã đạt chuẩn NTM, trong đó có khoảng 40% số xã đạt chuẩn NTM nâng cao; ít nhất 10% số xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, không còn xã dưới 15 tiêu chí NTM. Cả nước phấn đấu thu nhập bình quân của cư dân nông thôn tăng ít nhất 1,5 lần so với năm 2020. 

Chương trình NTM có 11 nội dung thành phần, 54 nội dung cụ thể, bổ sung nhiều điểm mới so với giai đoạn cũ. Riêng bộ tiêu chí xã NTM vẫn giữ nguyên 19 tiêu chí.

Nhằm nâng cao hiệu quả chương trình NTM, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt 6 chương trình chuyên đề gồm: Chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP; Tăng cường bảo vê môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng NTM; Chuyển đổi số trong xây dựng NTM, hướng tới NTM thông minh; Chương trình khoa học công nghệ phục vụ xây dựng NTM; Chương trình nâng cao chất lượng hiệu quả thực hiện tiêu chí an ninh, trật tự; Phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng NTM.

Phát biểu tại hội nghị, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh  Đắk Nông Lê Trọng Yên thông tin: Đắk Nông đã đạt nhiều kết quả quan trọng trong NTM.

Đến nay, thu nhập bình quân đầu người của tỉnh đạt 52,1 triệu đồng/người/năm. Tỉnh  có 35/60 xã đạt chuẩn NTM, chiếm 58,3%. Bình quân mỗi xã của tỉnh đạt 16,42 tiêu chí NTM, không còn xã đạt dưới 10 tiêu chí. Đắk Nông đã có TP. Gia Nghĩa được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2020.

Việc thực hiện chương trình NTM của tỉnh còn gặp một số khó khăn. Trong đó, các văn bản pháp lý, văn bản hướng dẫn thực hiện chương trình của các bộ, ngành trung ương chưa đầy đủ. Tỉnh còn thiếu nguồn vốn phục vụ xây dựng NTM.

Các xã ở Đắk Nông đã đạt chuẩn NTM giai đoan cũ đều ở mức thấp, nên việc nâng cao chất lượng còn nhiều việc phải làm, khó tiếp tục đạt chuẩn NTM giai đoạn mới...

Phát biểu kết luận hội nghị, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan đề nghị các địa phương có sự quyết tâm cao để giải quyết những khó khăn, vướng  mắc trong xây dựng NTM.

Đối với nguồn vốn, các tỉnh cần lồng ghép vốn Trung ương, địa phương, vốn xã hội hóa để xây dựng NTM. Xây dựng NTM giai đoạn mới được thiết kế đồng bộ giữa kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm sự phát triển hài hòa, bền vững, nên cần tiếp cận với tư duy mới, tiến bộ hơn từ Trung ương đến địa phương...

Tin, ảnh: Hồng Thoan

2,571
Viết bình luận mới