Chủ tịch nước gặp mặt đại biểu thanh niên tiêu biểu lực lượng vũ trang

Cập nhật ngày: 08/09/2016 | 15:29 GMT+7

Sáng 8/9, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có buổi gặp mặt thân mật 100 đại biểu thanh niên tiêu biểu của lực lượng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn 2012-2015.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang gặp mặt thân mật 100 đại biểu thanh niên tiêu biểu của lực lượng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang ghi nhận, đánh giá cao, biểu dương và chúc mừng những chiến công, thành tích xuất sắc của tuổi trẻ Việt Nam nói chung, của đoàn viên, thanh niên Quân đội, Công an nói riêng đã đạt được trong thời gian qua; chúc mừng các tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc của tuổi trẻ Quân đội, Công an được tuyên dương, khen thưởng trong giai đoạn 2012-2015.

Chủ tịch nước nêu rõ, trong suốt chiều dài lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc, tuổi trẻ Việt Nam từ thế hệ này đến thế hệ khác đã luôn nêu cao tinh thần yêu nước, không ngại gian khổ, hy sinh, sẵn sàng dấn thân vì một nước Việt Nam độc lập, tự do, giàu mạnh, hùng cường. Các thế hệ thanh niên Việt Nam đã nêu cao tinh thần, khí phách cách mạng, sẵn sàng xung kích, hy sinh trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, lập được biết bao thành tích, chiến công hiển hách, trong đó có đóng góp rất to lớn của các thế hệ đoàn viên, thanh niên Quân đội, Công an.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh giá cao Đoàn Thanh niên các cấp trong Quân đội, Công an đã thực hiện tốt Chương trình phối hợp đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, trong đó chú trọng giáo dục lý tưởng cách mạng, giáo dục truyền thống, đạo đức lối sống; triển khai phong trào “Thanh niên Quân đội thi đua rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, “Thanh niên Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy - xung kích, sáng tạo, tình nguyện, lập công vì an ninh Tổ quốc” với nhiều hoạt động phối hợp có ý nghĩa; tổ chức các hoạt động dân vận, hướng tới cộng đồng, chung tay xây dựng nông thôn mới gắn với các hoạt động sinh hoạt chính trị, hành quân về nguồn, hành trình tri ân; tổ chức các hoạt động cứu hộ, cứu nạn, phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai, bão lụt... Hình ảnh tuổi trẻ Quân đội, Công an luôn sát cánh cùng các tầng lớp nhân dân trong các hoạt động “ba cùng”, “bốn cùng” đã tạo dấu ấn và sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng, tô thắm hình ảnh cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ, của người chiến sĩ Công an cách mạng.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang nêu rõ, công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa thời kỳ hội nhập quốc tế sâu rộng đang đặt ra yêu cầu, nhiệm vụ rất nặng nề, đòi hỏi lực lượng Quân đội, Công an nhân dân phải phát huy vai trò nòng cốt, tích cực góp phần củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống...

Trên tinh thần này, Chủ tịch nước đề nghị cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong Quân đội, Công an nhân dân cần tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, bồi đắp lý tưởng, ước mơ, hoài bão, niềm tin, khát vọng cao đẹp cho đoàn viên, thanh niên Quân đội, Công an; tăng cường phát hiện, biểu dương, cổ vũ, nhân rộng các gương điển hình thanh niên tiên tiến, tạo khí thế thi đua sôi nổi; thắp lên ngọn lửa tình nguyện trong mỗi đoàn viên, thanh niên, khẳng định vai trò của tuổi trẻ tham gia phát triển kinh tế-xã hội, xóa đói, giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, từ đó lan tỏa, lôi cuốn các lực lượng khác cùng tham gia...

Chủ tịch nước cũng đề nghị, phải thường xuyên tổ chức các cuộc vận động, phong trào thi đua trong thanh niên Quân đội, Công an, phát huy mạnh mẽ trí tuệ, sức lực, tinh thần xung kích, sáng tạo, tình nguyện, khơi dậy tiềm năng to lớn của tuổi trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tập trung chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm để các cuộc vận động, phong trào thi đua được triển khai đúng định hướng, sâu rộng, thiết thực và hiệu quả.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị các tổ chức đoàn, các cơ quan báo chí, truyền thông cần đẩy mạnh phổ biến, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến để tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong thanh niên Quân đội, Công an, trong toàn lực lượng Quân đội, Công an và rộng hơn nữa là lan tỏa ra toàn xã hội, để những tấm gương tốt đẩy lùi những mặt xấu, mặt tiêu cực, làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn.

Chủ tịch nước lưu ý: “Ở nơi này, nơi kia vẫn còn những biểu hiện tiêu cực, có những cá nhân còn có biểu hiện sách nhiễu, gây phiền hà cho nhân dân, nhưng nhìn toàn cục, có thể nói tấm gương người tốt, việc tốt có rất nhiều trong xã hội. Công tác tuyên truyền, phổ biến, nhân rộng điển hình tiên tiến của chúng ta đã có hiệu quả thiết thực, nhưng vẫn còn khiêm tốn, chưa được chú trọng đầy đủ”.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, việc phổ biến, nhân rộng những tấm gương người tốt, việc tốt cũng là góp phẩn đẩy mạnh việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đạt hiệu quả thiết thực như chỉ thị 05-CT/TW đề ra. Đối với lực lượng Quân đội, Công an, việc phổ biến, nhân rộng cũng là góp phần xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, phấn đấu sớm đạt được tiêu chí là lực lượng cách mạng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, góp phần xứng đáng vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tin tưởng, bằng ý chí, tài năng và nghị lực sáng tạo, tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, đoàn viên, thanh niên Quân đội, Công an nhân dân sẽ tiếp tục lập được nhiều chiến công, thành tích to lớn hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân trong thời đại Hồ Chí Minh quang vinh.

Theo TTXVN

3,422
Viết bình luận mới