Gia hạn thực hiện dự án "Hỗ trợ y tế dự phòng"

Cập nhật ngày: 05/05/2013 | 21:07 GMT+7

Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý gia hạn thời gian thực hiện dự án "Hỗ trợ y tế dự phòng", vay vốn Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đến ngày 31/12/2013 và thời gian khóa sổ khoản vay, khoản viện trợ không hoàn lại đến ngày 30/6/2014.

Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý gia hạn thời gian thực hiện dự án "Hỗ trợ y tế dự phòng", vay vốn Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đến ngày 31/12/2013 và thời gian khóa sổ khoản vay, khoản viện trợ không hoàn lại đến ngày 30/6/2014.

 

Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ cũng đồng ý bổ sung 22,87 tỷ đồng vốn đối ứng nguồn đầu tư xây dựng cơ bản để hoàn thành các hoạt động của dự án. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiến hành các thủ tục gia hạn với ADB cho dự án theo quy định.

 

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Y tế chỉ đạo các đơn vị tham gia dự án rà soát các hoạt động của dự án và tổ chức thực hiện theo đúng tiến độ và cam kết với ADB, bảo đảm hiệu quả đầu tư và mục tiêu đề ra.

 

Nguồn Chinhphu.vn

3,553
Viết bình luận mới