Hội nghị triển khai công tác báo chí năm 2013

Cập nhật ngày: 20/03/2013 | 10:08 GMT+7

Sáng 19/3 tại Hà Nội, Bộ Thông tin truyền thông, Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội nhà báo Việt Nam đã tổ chức Hội nghị cán bộ báo chí toàn quốc triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2013...

Sáng 19/3 tại Hà Nội, Bộ Thông tin truyền thông, Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội nhà báo Việt Nam đã tổ chức Hội nghị cán bộ báo chí toàn quốc triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2013.

 

Dự hội nghị có các đồng chí: Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đại diện các cơ quan báo chí trung ương và địa phương trong cả nước. 


Đồng chí Lê Hồng Anh phát biểu tại Hội nghị


Tại Hội nghị, các tham luận tập trung làm rõ vai trò, vị trí của các cơ quan báo chí, các tờ báo trong việc định hướng dư luận, cổ vũ, động viên nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, pháp luật Nhà nước.

 

Báo cáo công tác báo chí năm 2012 của Ban Tổ chức nêu rõ: Năm 2012, đất nước bên cạnh những mặt thuận lợi là nhiều khó khăn, như: nợ xấu, hàng tồn kho, khó khăn về vốn cho sản xuất, kinh doanh, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng chưa đạt được kết quả như mong muốn.

 

Lợi dụng chiêu bài dân chủ, nhân quyền, lợi dụng góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 và Dự thảo sửa đổi Luật Đất đai, các thế lực thù địch và cơ hội chính trị tăng cường các hoạt động kích động, chống phá, chia rẽ Đảng, Nhà nước và nhân dân ta.

 

Trong bối cảnh đó, các cơ quan báo chí đã nêu cao trách nhiệm chính trị, tuyên truyền kịp thời, có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, các nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ về chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, tuyên truyền bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ, biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc và công tác đối ngoại.


Đồng chí Đinh Thế Huynh phát biểu tại Hội nghị


Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Hồng Anh biểu dương những nỗ lực, thành tích của báo chí nước ta trong năm qua. Đồng chí cũng nêu những thiếu sót, hạn chế của báo chí trong nước thời gia qua. Để hoàn thành tốt công tác thông tin, tuyên truyền năm 2013 và trong thời gian tới, đồng chí đề nghị các cơ quan báo chí và mỗi phóng viên cần đề cao trách nhiệm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của mình.

 

Coi trọng việc phát hiện, biểu dương các nhân tố mới, điển hình tiên tiến; tích cực đấu tranh, góp phần ngăn chặn và từng bước đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, các tiêu cực và tệ nạn xã hội; phản bác có hiệu quả những thông tin, quan điểm sai trái, phản động, thù địch, bảo vệ vững chắc trận địa tư tưởng của Đảng. 

 

Tại Hội nghị, Ban Tuyên Giáo Trung ương đã tặng Bằng khen cho 12 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền các sự kiện, nhiệm vụ chính trị năm 2012.


Bộ Thông Tin truyền thông cũng tặng Bằng Khen cho 7 cơ quan báo chí có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền phát triển kinh tế, xã hội.


Ban Tuyên Giáo Trung ương tặng Bằng khen cho 12 tập thể có thành tích xuất sắc


Kết luận Hội nghị, đồng chí Đinh Thế Huynh yêu cầu các cơ quan báo chí thể hiện quyết tâm, trách nhiệm chính trị cao hơn, triển khai nghiêm túc, có chất lượng, hiệu quả nhiệm vụ công tác báo chí năm 2013.

 

Đồng chí Đinh Thế Huynh nói: “Chúng ta cần nhận thức rõ đặc điểm của xã hội với sự phát triển mạnh mẽ, sự ảnh hưởng và chi phối ngày càng to lớn của các phương tiện truyền thông trên internet. Do vậy, để giữ vững vị thế, vai trò định hướng dư luận xã hội, những người làm công tác báo chí phải phát huy hơn nữa tính chủ động, tính thuyết phục. Bám sát thực tiễn công cuộc đổi mới của đất nước, phát hiện, biểu dương điển hình tiên tiến, các phong trào thi đua yêu nước; khẳng định các điểm sáng, chuyển biến, kết quả tích cực, triển vọng của nền kinh tế. Thông tin trên báo chí về mọi mặt của đời sống xã hội phải bảo đảm tính toàn diện, chân thực, với trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân cao”.

 

Nguồn VOV

3,537
Viết bình luận mới