Hội nghị trực tuyến về công tác tiếp dân

Cập nhật ngày: 12/12/2012 | 16:19 GMT+7

Ngày 11/12, Thanh tra Chính phủ đã tổ chức Hội nghị trực tuyến với các địa phương về sơ kết chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân theo Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 18/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ...

Ngày 11/12, Thanh tra Chính phủ đã tổ chức Hội nghị trực tuyến với các địa phương về sơ kết chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân theo Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 18/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh, từ tháng 7-11/2012, cơ quan quản lý các cấp đã tiếp 72.547 lượt người, 606 lượt đoàn đông người, tăng 25,3% so với cùng kỳ về số lượt người và 2,7% số đoàn đông người.

Thanh tra Chính phủ đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan làm công tác tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân của Đảng và Nhà nước tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh với 11.605 lượt người, 328 lượt đoàn. So với cùng kỳ năm 2011 giảm 9,5% lượt người nhưng tăng 34% số lượt đoàn đông người khiếu kiện vượt cấp lên Trung ương.

Các Bộ, ngành, địa phương đã tiếp 60.942 lượt người, 278 lượt đoàn đông người, so với cùng kỳ tăng 35,2% số lượt người và giảm 19,9% số lượt đoàn đông người.

Về tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, theo báo cáo cả nước đã tiếp nhận và xử lý 20.746 đơn thư khiếu nại, tố cáo, giảm 56,6% so với cùng kỳ năm 2011. Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cơ quan hành chính nhà nước là 5.685/13.018 vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ 43,6%. Trong đó, Thanh tra Chính phủ đã giải quyết 13/19 vụ việc Thủ tướng Chính phủ giao.

Qua giải quyết khiếu nại, tố cáo, các ngành các cấp đã kiến nghị thu hồi cho Nhà nước, trả lại cho tập thể, công dân 6.212 triệu đồng, 15ha đất, kiến nghị xử lý hành chính 18 người, chuyển cơ quan điều tra 03 vụ với 04 người.

Đặc biệt, đối với 528 vụ việc nhức nhối, phức tạp, kéo dài được Thủ tướng Chính phủ giao, Thanh tra Chính phủ đã rà soát 527/528 vụ. trong đó, Thanh tra Chính phủ đã tiến hành kiểm tra, rà soát, xác định phương hướng giải quyết 495/528 vụ việc; Bộ Tài nguyên và Môi trường 14/528 vụ việc; Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội 2/528 vụ việc; Bảo hiểm Xã hội Việt Nam 3/528 vụ việc; Bộ Tài chính 9/528 vụ việc; Bộ Xây dựng 8/528 vụ việc và Bộ Quốc phòng 5/528 vụ việc.

Qua kiểm tra, rà soát, thực hiện quy trình, lãnh đạo các Bộ, ngành, địa phương đã ký Biên bản thống nhất chủ trương và phương án để chấm dứt việc xem xét giải quyết 274/527 vụ việc khiếu nại, tố cáo, chiếm 51,9%. 

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Thanh tra Chính phủ cho rằng, lãnh đạo các bộ ngành, địa phương cần bám sát nhiệm vụ, chỉ đạo xây dựng kế hoạch thực hiện, tập trung triển khai thực hiện phương án giải quyết đã thống nhất đối với các vụ khiếu nại, tố cáo tồn đọng, bức xúc, kéo dài.

Sau khi giải quyết xong cơ bản 528 vụ việc này, cả nước chuyển sang bước hai là tập trung kiểm tra, rà soát các vụ việc tồn đọng, phức tạp khác.

V.D (Theo Chinhphu.vn)

3,632
Viết bình luận mới