Kết quả sơ bộ Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính sự nghiệp năm 2012

Cập nhật ngày: 08/01/2013 | 16:26 GMT+7

Theo kết quả sơ bộ Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính sự nghiệp năm 2012 vừa được Tổng cục Thống kê công bố, tính đến thời điểm 1/7/2012 cả nước có gần 5,2 triệu đơn vị kinh tế, hành chính sự nghiệp...

Theo kết quả sơ bộ Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính sự nghiệp năm 2012 vừa được Tổng cục Thống kê công bố, tính đến thời điểm 1/7/2012 cả nước có gần 5,2 triệu đơn vị kinh tế, hành chính sự nghiệp. Trong đó, doanh nghiệp là loại hình dẫn đầu về mức tăng số lượng và thu hút lao động khá lớn.

Tính đến thời điểm 1/1/2012 nước ta có gần 342.000 doanh nghiệp hoạt động, tăng hơn 216.000 doanh nghiệp và gấp 2,7 lần so với năm 2007.

Khối doanh nghiệp đã thu hút 10,9 triệu lao động trong đó 10,77 triệu lao động trong các doanh nghiệp đang hoạt động, tăng 65% (tương đương khoảng 4,3 triệu người) so với 6,6 triệu lao động năm 2007.

Tính đến thời điểm 1/7/2012 cả nước có 4,6 triệu cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể với 7,8 triệu lao động, tăng 23,5% về số lượng cơ sở và tăng 18,2% về số lao động.

Mặc dù khối cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể chiếm tỷ trọng lớn, tới 89,5% về số lượng cơ sở nhưng chỉ chiếm tỷ trọng 35% về số lượng lao động trong tổng số đơn vị, cơ sở kinh tế hành chính sự nghiệp. Khu vực này tuy đóng góp khiêm tốn trong GDP nhưng lại có ý nghĩa xã hội lớn trong việc tạo doanh thu trong bán lẻ hàng hóa dịch vụ tiêu dùng xã hội và thu hút số lượng lớn việc làm cho người lao động, tăng thêm thu nhập cho các hộ gia đình, đặc biệt trong bối cảnh nền kinh tế trong nước gặp nhiều khó khăn, nhiều doanh nghiệp phá sản, giải thể, ngừng hoạt động trong năm 2012.

Khu vực các đơn vị hành chính, sự nghiệp có mức tăng không cao như các đơn vị kinh tế, bình quân hàng năm tăng 1,2%. Tuy nhiên, riêng các đơn vị sự nghiệp tăng khá về số lượng đơn vị với 10,2% và 22,9% về lao động.

Số lượng các cơ sở thuộc tổ chức chính trị, đoàn thể, hiệp hội, các tổ chức xã hội có mức tăng cao nhất trong khu vực hành chính sự nghiệp với 10,8% về số lượng và 13,4% về lao động.

Ông Đỗ Thức, Tổng Cục trưởng Tổng cục Thống kê cho biết, kết quả sơ bộ Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính sự nghiệp năm 2012 cho thấy cơ cấu ngành kinh tế dịch chuyển theo hướng khu vực dịch vụ tăng lên, hoạt động sự nghiệp tiếp tục được phát triển và theo xu hướng xã hội hóa, đặc biệt trong lĩnh vực y tế, giáo dục.

Nguồn Chinhphu.vn

4,018
Viết bình luận mới