Kiểm tra, giám sát cần gắn với trách nhiệm của người đứng đầu

Cập nhật ngày: 18/10/2021 | 14:54 GMT+7

Sáng 18/10, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến qoàn quốc sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương Trần Cẩm Tú chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Đắk Nông, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Ngô Thanh Danh, đại diện lãnh đạo các đơn vị liên quan tham dự.

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Ngô Thanh Danh và các đại biểu tham dự hội nghị tại đầu cầu Đắk Nông

Trong 9 tháng đầu năm 2021, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng tiếp tục được thực hiện toàn diện, đồng bộ, hiệu lực và hiệu quả. UBKT Trung ương đã thành lập 59 đoàn kiểm tra, giám sát. Trong đó, 18 đoàn kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm.

Qua kiểm tra, UBKT đã thi hành kỷ luật 12 tổ chức đảng và 74 đảng viên, trong đó, 11 đảng viên là cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý. UBKT các cấp đã chủ động tham mưu cấp uỷ xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện quy chế làm việc, quy chế phối hợp giữa UBKT với các đơn vị liên quan.

Công tác giám sát được quan tâm, thực hiện tốt, góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực khắc phục, sửa chữa các khuyết điểm. Việc phối hợp giữa UBKT với các cơ quan liên quan trong kiểm tra, giám sát bảo đảm nguyên tắc.

Tuy nhiên, một số cấp ủy, UBKT chưa thực sự quyết liệt trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Một số nơi lựa chọn nội dung chưa toàn diện, phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương.

UBKT Tỉnh ủy một số nơi chưa thực sự kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng, đảng viên. Chất lượng giải quyết tố cáo, khiếu nại một số nơi còn hạn chế. Công tác nắm tình hình và giải quyết dứt điểm vụ việc từ cơ sở còn yếu kém.

 

Trong 9 tháng đầu năm 2021, cấp ủy các cấp kiểm tra 26.456 tổ chức đảng và 134.284 đảng viên. UBKT các cấp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 1.186 tổ chức đảng và 4.410 đảng viên. Cấp ủy các cấp thi hành kỷ luật 126 tổ chức đảng và 3.075 đảng viên.

 

Kết luận tại hội nghị, Chủ nhiệm UBKT Trung ương Trần Cẩm Tú nhấn mạnh, chủ trương, chính sách, pháp luật đến đâu, chúng ta phải thực hiện kiểm tra, giám sát đến đấy, trong đó, quan trọng nhất là về mặt thể chế.

Để nâng cao hiệu quả công tác này, các cấp uỷ, UBKT các cấp tổ chức nghiên cứu thật kỹ, thật sâu, nhằm thực hiện có hiệu quả chủ trương, chính sách của Trung ương. UBKT các cấp tập trung tổ chức kiểm tra, giám sát tổ chức cơ sở đảng gắn với trách nhiệm của cán bộ chủ chốt, gắn với người đứng đầu, hạn chế tình trạng né tránh.

Quá trình xử lý các vi phạm về suy thoái phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên cần được các cấp tăng cường hơn nữa. Cấp uỷ các địa phương, đơn vị chú trọng kiện toàn tổ chức bộ máy UBKT các cấp theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. UBKT các cấp tiếp tục chỉ ra những bất cập, vi phạm các nguyên tắc của Đảng để báo cáo kịp thời UBKT Trung ương xử lý theo quy định.

Tin, ảnh: Nguyễn Lương

983
Viết bình luận mới