Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam tổng kết 10 năm hoạt động

Cập nhật ngày: 15/04/2013 | 15:46 GMT+7

Sáng 15/4, Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam (NHCSXH) tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm hoạt động (giai đoạn 2003-2012). Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đến dự Hội nghị...

Sáng 15/4, Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam (NHCSXH) tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm hoạt động (giai đoạn 2003-2012). Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đến dự Hội nghị.

 

Qua 10 năm xây dựng và phát triển, tính đến ngày 31/12/2012, tổng dư nợ của Ngân hàng đạt 113.921 tỷ đồng. Hơn 97% dư nợ của Ngân hàng tập trung vào 6 chương trình tín dụng chủ yếu, trong đó, chương trình cho vay hộ nghèo vẫn là chương trình lớn nhất, chiếm tỷ trọng 36,5%; tiếp đến là chương trình cho vay học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn (chiếm 31,4%); chương trình cho vay hộ gia đình sản xuất kinh doanh vùng khó khăn (11,3%); chương trình cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn (9,3%); chương trình cho vay giải quyết việc làm (5%).

 

Cũng trong 10 năm qua, đã có trên 21,4 triệu lượt hộ nghèo và đối tượng chính sách khác được vay vốn từ NHCSXH, qua đó góp phần giúp trên 2,9 triệu hộ vượt qua ngưỡng nghèo; hơn 3 triệu học sinh, sinh viên  có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập; xây dựng trên 4,2 triệu công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, trên 88.000 căn nhà cho hộ gia đình vượt lũ vùng Đồng bằng sông Cửu Long, gần 484.000 căn nhà cho hộ nghèo và các hộ gia đình chính sách; hơn 98.000 lao động thuộc gia đình chính sách được vay vốn đi xuất khẩu lao động động có thời hạn ở nước ngoài.

 

Bên cạnh đó, với tư duy và cách làm sáng tạo, NHCSXH đã xây dựng được mô hình tổ chức và phương thức quản lý tín dụng đặc thù và hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tiễn và cấu trúc hệ thống chính trị của nước ta. Mô hình này đã củng cố thêm mối quan hệ chặt chẽ giữa Ngân hàng với cấp ủy, chính quyền và các tổ chức chính trị-xã hội từ trung ương tới địa phương, gắn bó với người dân thông qua các tổ tiết kiệm và vay vốn do các tổ chức chính trị-xã hội thành lập (Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên…).


Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trao Huân chương Độc lập hạng Nhì cho Ngân hàng Chính sách Xã hội. Ảnh: VGP/Nhật Bắc


Hiện nay, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chiến lược phát triển NHCSXH giai đoạn 2011-2020 với mục tiêu phát triển NHCSXH theo hướng ổn định, bền vững, bảo đảm thực hiện tốt chính sách tín dụng của Nhà nước, đồng thời, phát triển các sản phẩm dịch vụ hỗ trợ có hiệu quả hơn cho người nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác.

 

Để đạt được mục tiêu nêu trên, NHCSXH phấn đấu thực hiện 100% hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác có nhu cầu và điều kiện đều được tiếp cận các sản phẩm, dịch vụ do Ngân hàng cung cấp; dư nợ tăng trưởng bình quân hằng năm đạt khoảng 10%; đơn giản hóa thủ tục và tiêu chuẩn quy trình nghiệp vụ; đa dạng hóa các sản phẩm, dịch vụ; phối hợp, lồng ghép có hiệu quả hoạt động tính dụng chính sách với hoạt động hỗ trợ kỹ thuật, chuyển giao công nghệ, khuyến công, khuyến nông, khuyến ngư và hoạt động của các tổ chức chính trị-xã hội nhằm mục tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững, bảo đảm an sinh xã hội.

 

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao nỗ lực của Ngân hàng Chính sách Xã hội trong hơn 10 năm qua, nhất là việc Ngân hàng đã bám sát mục tiêu tập trung nguồn lực tài chính để thực hiện hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách của Nhà nước, góp phần cải thiện và nâng cao đời sống cho nhân dân.

 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, trong giai đoạn phát triển mới, Ngân hàng Chính sách Xã hội phải tiếp tục nỗ lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ, cùng với cả nước thực hiện thắng lợi mục tiêu công nghiệp hoá, hiện đại hoá, góp phần đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững.

 

Bên cạnh đó, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị các cấp ủy, các tổ chức chính trị-xã hội, chính quyền địa phương phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Chính sách Xã hội trong việc lồng ghép có hiệu quả các chương trình khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư và các hoạt động của các hội, các đoàn thể nhằm giúp người vay sử dụng tín dụng có hiệu quả, thoát nghèo bền vững. Các tổ chức chính trị-xã hội nhận ủy thác vay vốn bảo đảm việc cho vay đúng đối tượng, đúng chính sách, đồng thời phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội trong việc củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng.

 

Ngoài ra, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng nhấn mạnh, các Bộ, ngành cần rà soát, hoàn thiện cơ chế chính sách đối với Ngân hàng Chính sách Xã hội, tạo điều kiện cho người lao động có điều kiện làm việc tốt hơn, yên tâm công tác, có thu nhập ổn định.

 

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã trao Huân chương Độc lập hạng Nhì cho Ngân hàng Chính sách Xã hội.

 

Nguồn SGGP

3,777
Viết bình luận mới