Phát huy vai trò của đội ngũ khoa học và công nghệ

Cập nhật ngày: 15/09/2021 | 18:21 GMT+7

Chiều ngày 15/9, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc về “Đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng”. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự và chỉ đạo hội nghị.

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu Đắk Nông có các đồng chí: Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Điểu K’ré; TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tôn Thị Ngọc Hạnh, cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham dự Hội nghị tại điểm cầu Đắk Nông

Thời gian qua, Đảng đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam đã nghiêm túc quán triệt, triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến vận động và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức.

Trong đó, Liên hiệp Hội luôn đẩy mạnh việc tôn vinh trí thức, khuyến khích và thúc đẩy các hoạt động như: Sáng tạo khoa học và công nghệ (KH&CN) Việt Nam; nâng cao chất lượng hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội; truyền thông, phổ biến kiến thức KH&CN; thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học; tăng cường hoạt động hợp tác trong nước và quốc tế.

Sau Đại hội XIII của Đảng, Đảng đoàn Liên hiệp Hội đã ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết và triển khai thực hiện trong toàn hệ thống. Đảng đoàn đã chỉ đạo ban hành Chương trình làm việc toàn khoá VIII, nhiệm kỳ 2020-2025, gồm nhiều nội dung quan trọng gắn với việc triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng…

Hội nghị đã đề xuất, kiến nghị với Đảng, Nhà nước một số giải pháp nhằm phát huy vai trò nòng cốt và khai thác tối đa trí tuệ sáng tạo của đội ngũ trí thức KH&CN, để thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, thời gian qua, đội ngũ trí thức KH&CN đã có nhiều đóng góp quan trọng đối với sự phát triển của đất nước, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh hiện nay. Đảng và Nhà nước rất quan tâm tới phát triển KH&CN và đội ngũ trí thức.

Thủ tướng đề nghị, trong thời gian tới, đội ngũ trí thức KH&CN cần tiếp tục nghiên cứu, nhất là trong lĩnh vực y học để hình thành các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 cho nước nhà. Trong lĩnh vực kinh tế, các nhà khoa học cần bình tĩnh, để đưa ra các giải pháp phát triển mang tính khoa học và thích ứng an toàn với mọi diễn biến của dịch bệnh.

Liên hiệp Hội cần tăng cường kết nối đội ngũ trí thức trong và ngoài nước; đồng thời, thúc đẩy ứng dụng KH&CN vào thực tiễn, góp phần nâng cao đời sống cho Nhân dân.

Thủ tướng yêu cầu, Liên hiệp Hội và các tổ chức thành viên cần tiếp tục cụ thể hóa chương trình hành động, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng vào đời sống, góp phần đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững, hùng cường và thịnh vượng.

Tin, ảnh: Lê Dung

909
Viết bình luận mới