Quản lý, sử dụng hiệu quả đất đai gắn với xây dựng nông thôn mới ở Tây Nguyên

Cập nhật ngày: 25/12/2012 | 16:22 GMT+7

Ngày 24/12 tại thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), Tạp chí Cộng sản phối hợp với Ban Chỉ đạo Tây Nguyên và Tỉnh ủy Đắk Lắk tổ chức Hội thảo khoa học “Quản lý, sử dụng hiệu quả đất đai gắn với xây dựng nông thôn mới ở các tỉnh Tây Nguyên”...

Ngày 24/12 tại thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), Tạp chí Cộng sản phối hợp với Ban Chỉ đạo Tây Nguyên và Tỉnh ủy Đắk Lắk tổ chức Hội thảo khoa học “Quản lý, sử dụng hiệu quả đất đai gắn với xây dựng nông thôn mới ở các tỉnh Tây Nguyên”.

Tham dự Hội thảo có các đồng chí Nguyễn Văn Nên - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nguyên; đồng chí Vũ Văn Phúc- Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản cùng gần 100 đại biểu là các nhà khoa học, các nhà quản lý, các nhà hoạt động thực tiễn của các bộ, ngành Trung ương và địa phương các tỉnh Tây Nguyên.

Trình bày Báo cáo đề dẫn tại Hội thảo, đồng chí Vũ Văn Phúc - Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản khẳng định: Đất đai là một loại tài nguyên đặc biệt, là nguồn lực quan trọng để phát triển đất nước. Nhận thức rõ tầm quan trọng này, kể từ sau ngày đất nước được thống nhất cho đến nay Đảng và Nhà nước ta đã có những chính sách nhất quán để quản lý và sử dụng đất đai, với quan điểm “Đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước thống nhất quản lý”.

Tây Nguyên là một vùng đất có nhiều tiềm năng, đất đai màu mỡ, mật độ dân cư thấp, điều kiện tự nhiên không khắc nghiệt như vùng núi phía Bắc (Tây Nguyên có dân số gần 6 triệu người, mật độ dân số khoảng 92 người/km2 so với bình quân chung cả nước là 260 người/km2). Diện tích đất sản xuất ở Tây Nguyên chủ yếu là đất đỏ ba-zan, chiếm 61,4% tổng diện tích loại đất này cả nước, phù hợp với sự hình thành, phát triển các vùng chuyên canh các loại cây công nghiệp ngắn hạn lẫn dài hạn. Đây cũng là vùng đất có tiềm năng phát triển một nền nông nghiệp tập trung với quy mô lớn, cùng với sự tập trung về các dạng tiềm năng khác có thể khai thác theo phương thức công nghiệp, là điều kiện tốt để chọn lựa chuyển dịch cơ cấu kinh tế, bố trí các ngành kinh tế mũi nhọn. Tuy nhiên, mức độ khai thác hiệu quả còn khá thấp. 

Với 47 tham luận của các tổ chức, cá nhân các nhà khoa học, quản lý các cấp trong cả nước, Hội thảo tập trung thảo luận, phân tích sâu vào 4 nhóm vấn đề chính, bao gồm: Các chính sách về quản lý, sử dụng đất đai trong những năm gần đây và những yêu cầu mới đối với các chính sách này trong thời gian tới; đánh giá về hiệu quả cũng như tác động của việc quản lý và sử dụng đất đai đối với các tỉnh khu vực Tây Nguyên; những vấn đề đặt ra trong quản lý, sử dụng đất đai, trong đó có gắn với xây dựng nông thôn mới ở Tây Nguyên; những kiến nghị, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý sử dụng đất đai và gắn kết với xây dựng nông thôn mới tại khu vực Tây Nguyên.

Nguồn Dangcongsan.vn

3,948
Viết bình luận mới