Tiếp tục thực hiện nhiều chính sách để hợp tác xã phát triển

Cập nhật ngày: 19/10/2021 | 16:25 GMT+7

Ngày 19/10, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp - PTNT tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 20 năm thực hiện nghị quyết số 13-NQ/TW (NQ13) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể và 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã (HTX) trong lĩnh vực nông nghiệp.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Đắk Nông

Đến nay, cả nước có 97,7% HTX nông nghiệp thực hiện đăng ký lại và chuyển đổi mô hình hoạt động theo Luật HTX. Toàn quốc đã giải thể, sáp nhập trên 4.500 HTX yếu kém, ngừng hoạt động. Cả nước thành lập mới trên 14.500 HTX nông nghiệp, đưa tổng số HTX nông nghiệp đến nay đạt trên 18.000 HTX.

Tổng kinh phí hỗ trợ cho thành phần kinh tế HTX khoảng hơn 8.180 tỷ đồng. Trong đó, chỉ tính riêng giai đoạn 2013-2021, ngân sách Nhà nước hỗ trợ cho HTX nông nghiệp là 7.283 tỷ đồng, tăng gấp 8 lần giai đoạn 2001-2012.

Từ năm 2018 đến nay, cả nước đã thu hút được 858 cán bộ có trình độ cao đẳng, đại học về làm việc tại các HTX.

Tuy nhiên, tại nhiều địa phương, việc triển khai thực hiện NQ13 chưa thực sự quyết liệt. Số lượng HTX thành lập mới tăng mạnh, nhưng số HTX hoạt động có hiệu quả còn thấp, thiếu bền vững.

Số lượng các HTX có khả năng liên kết hiệu quả với doanh nghiệp chưa nhiều (chỉ chiếm 24% tổng số HTX). Một số HTX tuy đã đăng ký tổ chức lại theo Luật HTX năm 2012, nhưng không chuyển đổi được mô hình hoạt động, dẫn đến hiệu quả thấp.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp - PTNT Trần Thanh Nam khẳng định, kinh tế tập thể là xu thế phát triển tất yếu trong phát triển kinh tế, trong đó, hệ thống HTX là trung tâm. Thời gian tới, từ Trung ương đến địa phương tiếp tục thực hiện nhiều chính sách, cũng như tổ chức lại các phương thức sản xuất để thúc đẩy HTX phát triển.

Các địa phương cần chú trọng nhiều hơn đến công tác quản lý, điều hành, nguồn nhân lực tại các HTX. Từ đây, nâng cao nội lực, nâng tầm vai trò HTX đối với quá trình phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Các tỉnh, thành phố cần ưu tiên chính sách tín dụng, tạo điều kiện cho HTX tiếp cận vốn, mở rộng sản suất. Việc hỗ trợ về khoa học công nghệ, nhất là thực hiện chuyển đổi số trong hệ thống HTX cần được các địa phương thúc đẩy mạnh mẽ. Riêng về phát triển cơ sở hạ tầng trong HTX phải được chú trọng hơn nữa, nhằm từng bước nâng cao năng lực hoạt động hiệu quả của thành phần kinh tế này trong sự phát triển kinh tế tại các địa phương.

Tin, ảnh: Nguyễn Lương

1,301
Viết bình luận mới